Zoek
Sluit dit zoekvak.

HeusschenCopier wenst u fijne feestdagen en een mooi en vitaal landschap!

Met een mooie wandeling door de Zuid-Limburgse heuvels en een feestelijk diner sloot het team van HeusschenCopier 2022 af. Vanuit de kracht van het landschap en samen met onze partners en opdrachtgevers hebben we het afgelopen jaar aan mooie opgaven gewerkt:

Vernieuwende verblijfsrecreatieve concepten, campusomgevingen, mobiliteitsopgaven en de energie-opgave passeerden de revue. Voor verschillende gemeenten ontwikkelden we landschapskaders. We werkten samen met onze Belgische partners aan Grenspark Sint Pieter en het grensoverschrijdende Bocagelandschap. Ook gaven we richting aan de duurzaamheidsambities van de Provincie Limburg met betrekking tot zon- en windenergie. GIS-data en analyse zijn daarbij in toenemende mate van belang en leiden met onze onderzoekende houding tot nieuwe inzichten en ontwerpoplossingen.

Met nieuwe collega’s binnen ons team verbreden we onze scope op het ruimtelijk ontwerp. Naast landschapsarchitectonische en stedenbouwkundige opgaven richten we ons in toenemende mate op de thema’s cultuurhistorisch erfgoed en architectuur. Altijd denkend vanuit de kwaliteiten en de veerkracht van ons landschap. Met hen én met even veel enthousiasme gaan wij in het nieuwe jaar door met het versterken van onze landschapskracht!

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]