Zoek
Sluit dit zoekvak.

beek bindt | INSPIRATIEKADER VOOR EEN VERHALEND ROUTENETWERK

Beek bindt. Dat is de potentie van een gemeente die een centrale geografische positie in Zuid-Limburg inneemt maar een ontbrekende schakel vormt binnen het regionaal routenetwerk. Aanhaking op bestaande netwerken vindt met name plaats aan de randzones van de gemeente waar bovenlokale infrastructuur barrières opwerpt die leiden tot trechterpunten in het routenetwerk.

De positie die de gemeente Beek inneemt nodigt uit tot profilering als ontbrekende schakel binnen het regionaal routenetwerk van Zuid-Limburg. Het rijke scala aan bezienswaardigheden en belevingen maakt dat Beek niet over het hoofd gezien mag worden. Door een verbindende structuur voor te stellen worden mensen verleidt de afslag Beek te nemen. Dit vraagt om goede verbindingen tussen de kernen en aanhaking op bestaande, bovenlokale routestructuren als de Leisure Lane, de Beekdaelenroute en de route Stein-Belgische Kempen.

De metafoor van het ‘Landgoed Beek’, beschreven in de ‘structuurvisie Beek 2012-2022’, komt duidelijk naar voren in de ‘facettenkaart’. Deze toont het rijke scala aan fysiek aanwezige maar ook de immateriële facetten in het Beker landschap. Het bestaande, bovenliggende infrastructuurnetwerk bindt het scala aan facetten, waarbij trechterpunten worden ingezet als multimodale- en toeristische knooppunten.

Beek bindt is een open vraagstelling aan lokale ondernemers om bij te dragen aan het creëren van een goed functionerend en aantrekkelijk routenetwerk. De facettenkaart vormt hiertoe een uitnodiging en is daarmee een eerste stap in het benoemen van smaken in het Beker routenetwerk van de toekomst.

Locatie

Opdrachtgever

Jaar

Team

Beek (LI)

Gemeente Beek

2018

Ramón Copier, Pim Lucassen