Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vorige slide
Volgende slide

In een multidisciplinair team werken wij aan een breed pallet aan opdrachten op verschillend schaalniveau. Ons team bestaat uit landschapsontwerpers, stedenbouwkundig ontwerpers en architecten, waarmee we opgaves op het snijvlak van deze disciplines integraal benaderen, meerwaarde creëren en omzetten in onze ontwerpen. Deze verscheidenheid aan inzichten zetten we bewust in door bij elke opgave een multidisciplinair team van ruimtelijk ontwerpers samen te stellen.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Ramon Copier

Zakelijk directeur, procesbegeleider

Ramón is een ervaren landschapsontwerper en richtte na zijn studie Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein zijn eigen bureau op met zijn compagnon Marc Heusschen. Ramón is zakelijk directeur en heeft als ruimtelijk ontwerper en procesbegeleider ruime ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen. Hij heeft veel affiniteit met ruimtelijke opgaven op het snijvlak van stad en land en economie en landschap. Een integrale, gebiedsgerichte benadering met een open houding naar uiteenlopende stakeholders typeren zijn manier van werken.

Yvonne Gubbels

Directiesecretaresse, commercieel medewerkster

Yvonne begeleidt de directie op secretarieel, commercieel, organisatorisch en financieel administratief gebied, is het eerste aanspreekpunt en ontvangt onze gasten. Yvonne is sinds 2007 werkzaam bij HeusschenCopier en is als directiesecretaresse de toeverlaat van de directie en een steun voor de collega’s. In het verleden heeft Yvonne 20 jaar binnen de financiële sector gewerkt.

MARC HEUSSCHEN

Creatief directeur, ontwerpteamleider

Marc is een bevlogen landschapsontwerper en richtte na zijn studie Tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein zijn eigen bureau op met zijn compagnon Ramón Copier. Marc is creatief directeur en vanuit die hoedanigheid ontwerpteamleider. Marc is een conceptueel, creatief vormgever die ambitieuze plannen vanuit realiteitszin, betrokkenheid en praktijkkennis weet te vertalen tot een realiseerbaar plan. Met een open, brede kijk op het vak van ruimtelijk ontwerp en vanuit een integrale benadering en zijn brede ervaring op het gebied van begeleiding van ontwerpprocessen geeft hij richting aan de ontwerpopgaven binnen het bureau. Als senior adviseur wordt Marc regelmatig gevraagd plaats te nemen in diverse kwaliteitscommissies.

Dennis Houben

Landschapsmanager, bureaucoördinator

Dennis studeerde in 2008 af als landschapsmanager aan de opleiding Plattelandsvernieuwing bij HAS Hogeschool in Den Bosch. Als projectleider / bureaucoördinator is Dennis verantwoordelijk voor de aansturing van projecten en bureau gerelateerde zaken. Hij houdt zich vooral bezig met strategie, beleid, regelgeving, subsidies, financiën, projectadministratie, grond- en pachtzaken, planologische procedures, realisatie en beheer.

KARIM VAN KNIPPENBERG

Erfgoeddeskundige, planoloog

Karim is opgeleid planoloog (Wageningen University) met een sterke interesse voor cultuurhistorie en erfgoed. Na zijn afstuderen werkte Karim vier jaar aan een Europees erfgoedproject in Gent (BE) dat zich richtte op de herontwikkeling van leegstaand en onderbenut historisch erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen en stakeholders. Aan de hand van de opgedane kennis in dit project promoveerde Karim aan de Universiteit Gent. Karim werkt aan cultuurhistorische analyses, herbestemmings-opgaven en koppelt zijn kennis aan uiteenlopende, ruimtelijke vraagstukken, met de inzet om bestaande steden en landschappen te versterken en te verlevendigen – zowel op korte termijn als voor komende generaties.

pim LUCASSEN

Landschapsarchitect

Pim studeerde Landschapsarchitectuur aan de Wageningen University. Als landschapsarchitect is hij gespecialiseerd in het duiden en ontrafelen van landschappelijke contexten waarbinnen onze opgaven zich bevinden. Met een landschappelijke- en cultuurhistorische benadering weet hij de vaak ogenschijnlijke kluwen te ontwarren en orde en structuur te scheppen als basis voor een nieuwe identiteit voor bestaande en nieuwe landschappen. Door sterk contextueel denken kan hij relevante informatie destilleren uit diverse vakgebieden en daarmee bijdragen aan goed onderbouwde oplossingen.

mark proosten

Architect

Mark heeft aan de TU Eindhoven gestudeerd en is opgeleid als architect. Mark heeft enkele jaren gewerkt als zelfstandig architect en is als assistent verbonden geweest aan de RWTH in Aachen. Door het bekleden van verschillende functies als zelfstandig architect, het doceren van architectuur onderwijs en een eigen nog lopend promotietraject aan de RWTH en TUDelft, heeft hij een brede kennis van de aspecten van het architectonisch ontwerp opgedaan. Zijn vakinhoudelijke ervaring komt voort uit zowel het ontwikkelen, als ontwerpen van opgaves binnen stedelijke en landschappelijke context. Hierbij schuwt Mark het bouwkundig detail niet, maar integreert deze met analytisch en methodisch onderzoek.

evert sonke

Stedenbouwkundig ontwerper

Evert Sonke studeerde in 2022 af aan de TU Eindhoven als stedenbouwkundig ontwerper. Vanuit deze achtergrond kan hij tot de essentie van ruimtelijke structuren komen en deze omzetten in coherente plannen en verbeeldingen op verschillende schaalniveaus. De historische structuren vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt in zijn ontwerpen, waarin de onderliggende natuurlijke waarde wordt teruggebracht in levendige, groene openbare ruimte. Bij HeusschenCopier werkt hij als junior-ontwerper en ondersteunt hij het ontwerpteam bij het opzetten van stedenbouwkundige en landschappelijke analyses, het uitwerken van (deel)ontwerpen en visies en het verbeelden en modelleren van plannen.

mike tomassen

Landschapsontwerper

Mike studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen University en TU Delft. Hierna verhuisde hij naar Helsinki waar hij zijn studie Urban Studies and Planning aan de Universiteit van Helsinki afrondde en tegelijkertijd werkte op de afdeling gedetailleerde planning van de Gemeente Helsinki. Door zijn studie- en werkachtergrond ligt Mike zijn kracht in het vertalen van complexe landschappelijke en stedelijke processen naar heldere integrale visies op diverse schalen.

auke wissing

Stedenbouwkundig ontwerper

Auke studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam nadat hij in 2006 een opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in Breda afrondde. Hij is een creatief en geëngageerd ruimtelijk ontwerper, bezit goede communicatieve vaardigheden en weet complexe ontwerpvoorstellen te vatten in inzichtelijke schema’s, bondige teksten en helder kaartmateriaal. Auke heeft als stedenbouwkundig ontwerper veel ervaring met integrale ruimtelijke opgaven op het snijvlak van stad en land. Nieuwe toekomstperspectieven verbeeldt hij op aantrekkelijke en inzichtelijke wijze.