Grenspark Jeker & Maas

Grenspark Jeker & Maas: verrassend rijk aan landschapstypen en sferen maar ook gefragmenteerd en slecht ontsloten voor de bezoeker Grenspark

Samenwerkingsstrategie Geuldal

De adaptieve werking van het landschap om frequentere weerextremen op te vangen staat steeds meer onder druk en vraagt om een cultuurverandering en een robuuster ingericht watersysteem. Dat vergt een andere aanpak […]

blank

Beeldkwaliteitsplan Groevepark SILT

In navolging op het masterplan is voor Groevepark SILT een beeldkwaliteitsplan (BKP) ontwikkeld. Dit BKP introduceert een samenhangende beeld- en vormtaal voor deze integrale gebiedsontwikkeling. […]

blank

Landschapskader Beekdaelen

De jonge gemeente Beekdaelen wil een nieuw en veelzijdig landschapskader definiëren dat het beleid ten aanzien van het landschap integraal verdiept. Dit landschapskader vormt een omgevingsprogramma voor de nog op […]

blank

Ontwerp A2 Fly-over

De Fly-over A2 is een infrastructureel werk dat zijn oorsprong vind in de doorstromingsproblemen van de A2/A76 bij het knooppunt Kerensheide. De Fly-over creëert vanuit noordelijke richting een directe aansluiting […]

blank

Stedenbouwkundig plan ’t Parcje Roermond

De Fly-over A2 is een infrastructureel werk dat zijn oorsprong vind in de doorstromingsproblemen van de A2/A76 bij het knooppunt Kerensheide. De Fly-over creëert vanuit noordelijke richting […]

blank

Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas

Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas is een historische route die de verschillende dorpen in het Geuldal verbond met de stad Maastricht. Aan de route liggen verschillende […]

blank

Openbare ruimte De Witte Hoek Rothem

De Witte Hoek te Rothem ontleend zijn naam aan het voormalige hotel De Witte Hoek dat deze entree tot Rothem – komend vanuit Maastricht – markeert. De plek fungeerde lange tijd […]