Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beeldkwaliteitsplan groevepark SILT

In navolging op het masterplan is voor Groevepark SILT een beeldkwaliteitsplan (BKP) ontwikkeld. Dit BKP introduceert een samenhangende beeld- en vormtaal voor deze integrale gebiedsontwikkeling. Het BKP legt de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende te ontwikkelen elementen vast, biedt inspiratie en vormt daarmee een toetsingskader voor de verdere uitwerking.

Belangrijke inspiratiebron voor het BKP vormt de opbouw van het groevegebied. Hieruit spreekt de ambitie om vooral in te spelen op toepassing van gebiedseigen grondstoffen en materialen. De geologische oorsprong van het gebied is altijd de economische drijfveer voor ontginning en ontwikkeling geweest. Het vasthouden aan deze oorsprong en het vertalen van de aardlagen naar toe te passen materialen is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de architectuur van de gebouwelijke elementen. Wanneer de natuur de zichtbaarheid van de ontgronding van de groeve zelf heeft overgenomen wordt het proces en de verschillende lagen van het ontgrinden ervaarbaar in de gebouwelijke elementen.

Maar niet alleen de verschillende materialen uit de ontgronding zijn gebiedseigen. Ook het grondwaterpeil en de aanwezige bomen op de steilranden zijn onderdeel van een pallet aan grondstoffen en materialen waaruit inspiratie ontleent en aansluiting bij gezocht wordt. De ontgronding heeft geleidt tot een industriële identiteit. Het behoud van deze identiteit en het toepassen van materialen als beton, staal en groot gesteente behoort tot de genius loci van de plek. Ze vormen onderdeel van het verhaal dat zowel heden, verleden én toekomst verteld.

Natuur wordt integraal aan de bouwwerken toegevoegd. Denk hierbij aan het beplanten van daken en gevels of het inbedden van bouwwerken in een talud. Door de toepassing van extensief begroeide daken of het deels ingegraven van verblijfseenheden kan op een natuurlijke manier de constructie koel gehouden worden en tegelijkertijd de integratie met het landschap versterkt worden.

De integrale benadering van Groevepark SILT vertaalt zich in een duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. Gebruik van lokaal verworven grondstoffen en materialen zijn hier een voorbeeld van, maar ook het streven om (lokale) kringlopen te sluiten draagt bij aan een duurzame natuurontwikkeling én bewustwording. De ontwikkeling van circulaire toepassingen zal in volgende ontwerpfasen verder onderzocht worden.

Locatie                                               

Oppervlakte

Opdrachtgever                        

In samenwerking met                                                                                                      

Jaar

Team

Gemeente Beekdaelen, Gemeente Beek

70 ha.

Zand- en Grindhandel BRULS B.V.

Bureau Meervelt,  Boels Zanders, Pontifex Consulting, kunstenaar Jonathan Wanders, RHDHV

2022-heden

Mark Proosten, Sonal Takkar, Marc Heusschen, Ramón Copier