De energietransitie vraagt om ruimtelijke kwaliteit, maar ook om heldere eisen: Beleidskader Zon Maasgouw

2023.05.11 | De opwek van duurzame energie, in combinatie met de vele andere ruimtelijke opgaves die zullen moeten landen in de reeds schaarse open ruimte, vragen om een gedegen methodiek en het maken van zorgvuldige afwegingen. Experts van Wageningen University (WUR) en de Natuur en Milieufederaties (NMF) pleiten in hun position paper “Verder met energieopwekking op land – Vijf interventies om de klimaatdoelen te halen” (2023) voor meer landelijke eisen aan zonnevelden en meer toezicht en handhaving op nieuwe projecten. Alleen op deze manier kan ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd worden en kan wildgroei en kwaliteitsverlies worden voorkomen.

Het recent vastgestelde Beleidskader Zon voor de gemeente Maasgouw geeft antwoord op het pleidooi van de experts. Met dit instrument werkt de gemeente Maasgouw aan een zorgvuldige regulering van de opwekking van zonne-energie op land met duidelijke regels en een heldere werkwijze en onderbouwing. Samen met de gemeente heeft HeusschenCopier de landschappelijke bouwsteen voor dit beleidsinstrument opgesteld.

Door jarenlange projectervaring in het gebied kent HeusschenCopier de kwaliteiten en kansen van het landschap van Maasgouw goed, maar weet ook hoe kwetsbaar het is. In het toekomstige ruimtelijk raamwerk dat HeusschenCopier in 2021 heeft opgesteld voor de gemeente is een divers landschap te zien dat rijk is aan water, maar tevens schaars is in open ruimtes. Juist vanwege deze kenmerken is een beleidsstuk zoals het Beleidskader Zon nodig.

In een ontwerpend onderzoek zijn middels een aantal beleidsmatige en landschappelijke ‘zeven’ de potentieel geschikte gebieden voor zon op land binnen de gemeente afgepeld. Resultante hiervan is dat er plek is voor de grootschalige opwekking op land, maar dat deze ruimte beperkt is en kwetsbaar is voor kwaliteitsverlies. Met deze input zijn er leidende beginselen en ontwerpprincipes opgesteld die zorgdragen voor maatwerk op het lagere schaalniveau en meerwaardecreatie en wederkerigheid als uitgangspunt hebben. Door een stevige verankering van het landschap in het Beleidskader Zon we landschapskwaliteit geborgd en versterkt.

Meer weten over het Beleidskader Zon? Kijk dan hier: https://www.gemeentemaasgouw.nl/zonne-energie

Geïnteresseerd in het position paper van de WUR en NMF? Lees het hier: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/vijf-interventies-voor-het-behalen-van-klimaatdoelen/

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]
blank

‘Rondje Greenport’ geopend

2022.08.07 | Deze zomer werd in Venlo onder grote belangstelling de nieuwe fietsroute ‘Rondje Greenport’ geopend. Onze collega Dennis Houben heeft namens Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf en de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas

[...]
blank

HeusschenCopier luidt de zomer in!

2022.08.03 | Met een barbecue in onze zonnige tuin heeft het team van HeusschenCopier de zomerperiode ingeluid. Voor een enkeling binnen ons team is de vakantie al begonnen in week 31.

[...]
blank

Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

2022.05.16 | Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora

[...]
blank

Startsein Gebiedsontwikkeling Graetheide

2022.04.06 | Woensdagmiddag 6 april werd door de verschillende gebiedspartners van de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot als afronding van een intensief en vruchtbaar gebiedsproces symbolisch een eerste boom geplant in het Graetheidegebied, ten

[...]