Zoek
Sluit dit zoekvak.

De energietransitie vraagt om ruimtelijke kwaliteit, maar ook om heldere eisen: Beleidskader Zon Maasgouw

2023.05.11 | De opwek van duurzame energie, in combinatie met de vele andere ruimtelijke opgaves die zullen moeten landen in de reeds schaarse open ruimte, vragen om een gedegen methodiek en het maken van zorgvuldige afwegingen. Experts van Wageningen University (WUR) en de Natuur en Milieufederaties (NMF) pleiten in hun position paper “Verder met energieopwekking op land – Vijf interventies om de klimaatdoelen te halen” (2023) voor meer landelijke eisen aan zonnevelden en meer toezicht en handhaving op nieuwe projecten. Alleen op deze manier kan ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd worden en kan wildgroei en kwaliteitsverlies worden voorkomen.

Het recent vastgestelde Beleidskader Zon voor de gemeente Maasgouw geeft antwoord op het pleidooi van de experts. Met dit instrument werkt de gemeente Maasgouw aan een zorgvuldige regulering van de opwekking van zonne-energie op land met duidelijke regels en een heldere werkwijze en onderbouwing. Samen met de gemeente heeft HeusschenCopier de landschappelijke bouwsteen voor dit beleidsinstrument opgesteld.

Door jarenlange projectervaring in het gebied kent HeusschenCopier de kwaliteiten en kansen van het landschap van Maasgouw goed, maar weet ook hoe kwetsbaar het is. In het toekomstige ruimtelijk raamwerk dat HeusschenCopier in 2021 heeft opgesteld voor de gemeente is een divers landschap te zien dat rijk is aan water, maar tevens schaars is in open ruimtes. Juist vanwege deze kenmerken is een beleidsstuk zoals het Beleidskader Zon nodig.

In een ontwerpend onderzoek zijn middels een aantal beleidsmatige en landschappelijke ‘zeven’ de potentieel geschikte gebieden voor zon op land binnen de gemeente afgepeld. Resultante hiervan is dat er plek is voor de grootschalige opwekking op land, maar dat deze ruimte beperkt is en kwetsbaar is voor kwaliteitsverlies. Met deze input zijn er leidende beginselen en ontwerpprincipes opgesteld die zorgdragen voor maatwerk op het lagere schaalniveau en meerwaardecreatie en wederkerigheid als uitgangspunt hebben. Door een stevige verankering van het landschap in het Beleidskader Zon we landschapskwaliteit geborgd en versterkt.

Meer weten over het Beleidskader Zon? Kijk dan hier: https://www.gemeentemaasgouw.nl/zonne-energie

Geïnteresseerd in het position paper van de WUR en NMF? Lees het hier: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/vijf-interventies-voor-het-behalen-van-klimaatdoelen/

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]
blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]