Zoek
Sluit dit zoekvak.

ErfgoedLAB Limburg in jaar twee aan de slag met opgaven rond klimaatadaptatie

2023.12.05 | ErfgoedLAB Limburg gaat van start met het tweede jaar van dit project. Het ErfgoedLAB Limburg richt zich het komende jaar op vraagstukken rondom erfgoed en klimaatadaptatie. Daarvoor zijn er vier nieuwe casussen geselecteerd waarbij een wateropgave speelt: Kasteel Het Stenen Huys, Kasteel Nieuwenbroeck, Geulhemermolen en Kasteel Wijlre.

Klimaatbestendig erfgoed
Klimaatverandering vormt in toenemende mate een bedreiging voor erfgoedensembles – dat zijn monumentale panden die een directe relatie hebben met het landschap en de omgeving. Tijdens het hoogwater van juli 2021 hebben verschillende monumenten waterschade opgelopen. In tijden van droogte loopt juist het groene erfgoed (bijvoorbeeld monumentale bomen) schade op.
Monumenteneigenaren zoeken daarom naar manieren om hun monumenten te beschermen of te anticiperen op toekomstige veranderingen, zodat het ensemble duurzaam overgedragen kan worden naar toekomstige generaties. Monumenten zijn dragers van het verleden en gedurende hun bestaan hebben ze zich vaak moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. De kennis en oplossingen van toen kunnen we dan ook gebruiken voor de uitdagingen van nu.

Vier locaties
De problematiek van te veel of te weinig water speelt bij veel Limburgse erfgoedensembles. Er zijn een viertal locaties geselecteerd waar het ErfgoedLAB het komende jaar mee aan de slag gaat:

• Geulhemermolen in Berg en Terblijt
• Kasteel Wijlre
• Kasteel Nieuwenbroeck in Beesel
• Kasteel Het Stenen Huys in Vlodrop

Bij deze erfgoedensembles komen verschillende opgaven samen. Het van belang om ervoor te zorgen dat de cultuur- en natuurwaarden voldoende behouden blijven, dat er gewerkt wordt aan wateropgave (zoals waterveiligheid en waterkwaliteit) en dat er voldoende mogelijkheden zijn om het cultuurhistorische verhaal van de plek te continueren. De afweging van al deze verschillende waarden is geen eenvoudige taak en in veel gevallen dreigt het erfgoedbelang het onderspit te delven. Het ErfgoedLAB gaat dan ook helpen om het belang van erfgoed onder de aandacht te brengen bij de hedendaagse ruimtelijke opgaven.

Samenwerking
Op dit moment houden een groot aantal partijen zich bezig met de thematiek van erfgoed en water(veiligheid). Het komend jaar gaat het ErfgoedLAB helpen bij het onder de aandacht brengen van het erfgoedbelang. De doelstelling van het ErfgoedLAB is om te komen tot een manier van werken waarbij de verschillende waarden van een plek worden afgewogen. Een doel hierbij is om de erfgoedcomponent een toetsbare waarde te geven en daarmee een gelijkwaardig plek ten opzichte van andere waarden. Kortom, een samenhangende, toekomstgerichte benadering van erfgoed.

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]