Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ErfgoedLAB limburg

De vele monumentale bouwwerken die Limburg rijk is vormen een belangrijk onderdeel van het Limburgse (cultuur-)landschap. Om deze monumenten te ondersteunen bij vragen rondom duurzaam behoud en/of herbestemming heeft de Provincie Limburg het instrument ErfgoedLAB in het leven geroepen. Samen met Lotte de Moor van Vullings de Moor architecten heeft HeusschenCopier Landschapskracht in de periode 2022-2024 uitvoering gegeven aan het ErfgoedLAB.

Het ErfgoedLAB heeft eigenaren ondersteund bij complexe vraagstukken rondom de instandhouding van hun erfgoedensemble. Vaak betrof dit beleids- of procesmatige vraagstukken. Om deze vragen onder de aandacht te brengen heeft het ErfgoedLAB werk gemaakt van beleidsadvisering, veranderingsprocessen binnen organisaties in gang gezet en een integrale benadering waarbij erfgoed nadrukkelijker is verbonden met ruimtelijke opgaven onder de aandacht gebracht.

Het ErfgoedLAB heeft in totaal zeven casussen begeleid. Daarnaast is gewerkt aan het ontwikkelen van een herkenbare huisstijl, zijn tijdens werksessies en ateliers vele momenten van kennisuitwisseling geweest en heeft het ErfgoedLAB de samenwerking opgezocht met vele (erfgoed-)organisaties. Zo heeft het ErfgoedLAB gefunctioneerd als kritische belangenbehartiger en enthousiasmerend ‘oliemannetje’ om de kracht van erfgoedensembles in te zetten voor verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Locatie                                   

Opdrachtgever

In samenwerking met

Jaar

Team

erfgoedensembles in de provincie Limburg

Provincie Limburg

Vullings de Moor architecten

2022-2024

Marc Heusschen, Karim van Knippenberg