Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ErfgoedLAB trapt af op Kasteel Mheer!

Voor de komende periode geven experts Lotte De Moor en Marc Heusschen gezicht en uitvoering aan ErfgoedLAB Limburg; bij gelegenheid van de start gaven zij samen met Diederik de Loe een interview op locatie. De aftrap van de eerste tranche vond plaats op Kasteel Mheer, al eeuwenlang in onafgebroken bezit van de familie de Loë en één van drie locaties binnen het ErfgoedLAB.

De drie locaties (Kasteel Mheer, Kasteel Amstenrade en Onderste Hof Brunssum) hebben allen behoefte aan een langetermijnperspectief dat rekening houdt met de aard en betekenis van de plek voor de omgeving en de maatschappij.

“Het ErfgoedLAB biedt eigenaren een duurzaam perspectief en zorgt dat contacten gelegd worden met de juiste partijen en stakeholders. We stellen daarbij overkoepelende maatschappelijke aspecten aan de kaak. Omdat wij onafhankelijk werken spelen commerciële belangen geen rol in dit proces.” – Lotte De Moor

Samen met eigenaren van de erfgoedensembles gaat het ErfgoedLAB aan de slag in het opstellen van dit perspectief; erfgoed is immers meer dan de gebouwen alleen:

“Familiaire continuïteit is als overkoepelend thema belangrijk in deze tranche. De families die eigenaar zijn van deze ensembles hebben vaak een sterke band met het dorp. Zo zie je het niet veel meer tegenwoordig. We vragen ons vanuit het ErfgoedLAB af of we een manier kunnen vinden om deze band tussen familie, ensemble en omgeving te behouden.” – Marc Heusschen

Benieuwd? Lees het hele interview op de website van de Provincie Limburg: https://lnkd.in/e4vqcend

Volg het ErfgoedLAB Limburg op linkedin via: https://lnkd.in/ebqvDYUC

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]