Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebiedsontwikkeling Greenport Venlo | Landschapsplan Klavertje 4

In het gebied tussen de kernen Maasbree, Sevenum, Horst en Venlo ontstaat een bijzonder werk- en natuurlandschap dat zijn gelijke in Nederland niet kent: liefst 400 ha. werklandschap gericht op grootschalige logistiek, handel en agribusiness (Trade Port Noord), en in de directe omgeving 400 ha. nieuw ingericht landschap met natuur(waarden). HeusschenCopier staat aan de basis van het groene kader waarbinnen het werklandschap vorm krijgt: het Landschapsplan Klavertje 4. Dit landschapsplan vormt de handleiding waarmee langjarig gewerkt wordt aan de totstandkoming van vastgestelde natuur- en landschappelijke doelstellingen.

Al sinds 2009 is HeusschenCopier nauw betrokken bij deze complexe, langlopende en één van de grootste gebiedsontwikkelingsopgave in Nederland. HeusschenCopier heeft hiervoor, in samenwerking met Provincie Limburg, gemeenten Venlo, Peel en Maas en Horst a/d Maas, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg, het Landschapsplan Klavertje 4 opgesteld. De schaalomvang en thematiek (‘verdozing van Nederland’) trekken de aandacht van het College van Rijksadviseurs die dit project meermaals heeft benoemd als een goed voorbeeld van een geclusterde en doordachte gebiedsontwikkeling.

Sinds 2010 verzorgt HeusschenCopier in de personen van Ramón Copier en Dennis Houben het proces- en projectmanagement voor dit Landschapsplan. In die hoedanigheid is HeusschenCopier ambtelijk verantwoordelijk voor een breed palet aan werkzaamheden: grondverwerving, pachtzaken, ontwikkelen businesscases, omgevingsmanagement, faciliteren ruimtelijke ordeningstrajecten, opstellen ontwerpen, aansturen en begeleiden realisatie, opstellen beheervisie en overdacht ingerichte gebieden aan derden.

Locatie                      

Oppervlakte                                                          

Opdrachtgever                               

In samenwerking met                                                                                                                                                                                          

Jaar                              

Team

Venlo en Horst aan de Maas

400 ha. werklandschap en 400 ha. natuurontwikkeling

B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Provincie Limburg, Waterschap Limburg,  Gemeente Venlo, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Horst a/d Maas, Staatsbosbeheer 

2009-heden (gerealiseerd)

Ramón Copier, Dennis Houben, Wendy Lenders, Auke Wissing, Marc Lackmann