Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebiedsontwikkeling SILT | Transitie van groevegebied naar groevepark

Zand- en Grindhandel BRULS B.V. heeft ruim 90 jaar ervaring met zand- en grindwinning in Schinnen en Spaubeek. Zoals veel ondernemers in deze sector beraadt de firma Bruls zich op de toekomst. De zand- en grindwinning in deze streek loopt ten einde. Concessies lopen af en er wordt nagedacht over de eindfunctie van de groeves. Voormalige productielandschappen krijgen nieuwe betekenis als natuur-, recreatie- en/of energielandschap. Het beleefbaar en toegankelijk maken van de groeves is veelal het streven. Dat geldt ook voor Zand- en Grindhandel BRULS B.V., eigenaar van de groeves in het hellinglandschap tussen Schinnen en Spaubeek, op grondgebied van de gemeenten Beekdaelen en Beek.

In opdracht van Zand- en Grindhandel BRULS B.V. is HeusschenCopier vanaf 2019 nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het groevegebied tot Groevepark SILT. HeusschenCopier staat aan de basis van het totaalconcept dat een balans zoekt tussen de ontwikkeling van natuurwaarden enerzijds en toeristisch-recreatief medegebruik anderzijds. Dit totaalconcept is vertaald in een eerste ruimtelijke verkenning dat – bij een breed gedragen enthousiasme vanuit diverse relevante stakeholders – is uitgewerkt tot een masterplan.

Het masterplan SILT schetst een samenhangend beeld waarin de groeveontwikkeling van Schinnen en Spaubeek in relatie wordt gebracht met de omvorming van de voormalige vuilstort tot een zonnepark. Hierdoor ontstaat een uniek, toegankelijk natuur-, recreatie- en energielandschap. Uitgangspunt voor de verblijfsrecreatieve ontwikkeling en het zonnepark is het laadvermogen van het landschap. Een 3D-terreinmodel stelde ons in staat om de ruimtelijke en visuele impact van deze programmaonderdelen te onderzoeken.

HeusschenCopier ontwerpt aan landschap, buitenruimte en gebouwen en gaat daarbij nadrukkelijk de interactie aan met de natuurlijke context. Ambitie is de toepassing van gebiedseigen grondstoffen en materialen waardoor een herkenbare beeld- en vormtaal ontstaat die bijdraagt aan een onderscheidend verblijfsrecreatief concept. Vanuit de ontwikkeling van deze eigen vorm- en beeldtaal en het ruimtelijk ontwerp op uiteenlopend schaalniveau heeft HeusschenCopier in het lopende proces de rol van supervisor.

Locatie                                               

Oppervlakte

Opdrachtgever                        

In samenwerking met                                                                                                      

Jaar

Team

Gemeente Beekdaelen, Gemeente Beek

70 ha.

Zand- en Grindhandel BRULS B.V.

Bureau Meervelt,  Boels Zanders, Pontifex Consulting, kunstenaar Jonathan Wanders, RHDHV

2019-heden

Marc Heusschen, Ramón Copier, Dennis Houben, Auke Wissing, Sonal Takkar, Mark Proosten, Tanvi Gupta, Amir Amirhossein Roustaei (stagiair)