Zoek
Sluit dit zoekvak.

Grenspark jeker & maas

Lang voordat de Jeker en de Maas door dit gebied stroomden, vormde een exotische onderwaterwereld de bodem die we nu nog aantreffen. De skeletten van de Mosasaurussen en reuzenschilpadden die hier ooit rondzwommen hebben bijgedragen aan de unieke geologische samenstelling van de zogenaamde Formatie van Maastricht, een overblijfsel van de Europese Krijtzee. De rijkdom van deze kalklaag zit niet verstopt in de diepte, maar komt in dit stroomgebied van de Jeker en de Maas letterlijk aan de oppervlakte.

Deze unieke geologische rijkdom en geschiedenis vormen de basis voor een verdere transitie van dit gebied naar een Grenspark, waar het recreatief en toeristisch aanbod gekoppeld wordt aan natuurontwikkeling en duurzame economische ontginning. Met het principe van een geotoeristisch netwerk willen we een kader aanbieden voor de verdere ontwikkeling van een gebiedseigen vorm van natuur, toerisme, recreatie en duurzame economie, waarbij de bodem, met name de unieke geologische laag van de Formatie van Maastricht, een centrale rol krijgt.

De Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft het initiatief genomen om, vooruitlopend op enkele nieuwe toonaangevende ecotoeristische projecten in deze grensregio, samen met Bureau AirCo en HeusschenCopier Landschapskracht en met steun van de gemeenten Visé, Oupeye en Bassenge een visie op te stellen voor een mogelijke transformatie van het gebied. Deze visie neemt het potentieel van het gebied als uitgangspunt om, in samenwerking met een groot aantal partners uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië de uitzonderlijke maar kwetsbare natuurwaarden te bewaren, te versterken of te herstellen waar nodig. Vanuit een geotoeristisch netwerk willen partijen bouwen aan een vitaal en klimaatbestendig landschap dat uitnodigt tot meer recreatief verblijf, vanzelfsprekend gekoppeld aan slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Dit gebied, al versnipperd door bestuurlijke grenzen, verschillende talen en fysieke barrières, heeft geen behoefte aan een bijkomende harde grens aan zijn buitenrand. Het vraagt juist om een model dat verbinding centraal stelt. Verbinding tussen gemeentelijke en provinciale besturen, tussen natuurorganisaties, tussen toeristische diensten, maar vooral verbinding van natuur, recreatie, toerisme en economie met de zo unieke bodem.

Recreatieve ontwikkelingen willen we koppelen aan het in stand houden van erfgoed en het versterken van natuurwaarden. Gastvrijheid wordt het fundament voor een duurzame toerisme, met streekproducten en lokaal verbouwde oogst die de gastronomische kaarten vullen. Voor mobiliteit maken we gebruik van de aanwezige industriële infrastructuur. Tegelijkertijd ondersteunen we de ondernemers in hun transitie naar een circulaire economie.

Het netwerk is een model dat van ieders eigenbelang een gemeenschappelijk belang weet te maken. Een belang dat in lijn ligt met de Europese richtlijnen van de Greendeal, waarbij het Grenspark een spil wordt in het creëren van een grensoverschrijdend regeneratief landschap dat voorziet in een gezonde bodem en lucht, schoon water en een rijke biodiversiteit.

Locatie                                                                                                                          

Opdrachtgever                       

In samenwerking met

Jaar

Team

Grensgebied Gemeente Maastricht (NL), Gemeenten Riemst, Voeren, Visé, Oupeye en Bassenge (BE)

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Bureau AirCo

2022-heden

Mark Proosten, Marc Heusschen, Auke Wissing