Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Handvat kernkwaliteiten nationaal landschap zuid-limburg

Het Handvat Kernkwaliteiten is een handboek waarin de 4 kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg – reliëf, groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed, contrast tussen open en besloten – toegankelijk en toepasbaar worden gemaakt voor initiatiefnemers (beleidsmakers, ontwikkelaars en private partijen). 

Het Handvat biedt basisinformatie voor initiatiefnemers die een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied willen realiseren als ook bouwstenen en inspiratie voor professionals die ontwerpen of toetsen. Tevens helpt het Handvat bestuurders bij een zorgvuldige afweging voor ruimtelijke ontwikkelingen en besluitvorming. Gekoppeld aan het Handvat is een ontwerpmethodiek ontwikkeld die het werken met de 4 kernkwaliteiten ondersteunt.

De basisinformatie die het Handvat biedt bestaat uit een inventarisatie van de 4 kernkwaliteiten en een set leidende beginselen en ontwerpprincipes. De leidende beginselen geven op een hoger schaalniveau de ontwikkelrichting weer, terwijl ontwerpprincipes op een lager schaalniveau inspiratie bieden voor de concrete en duurzame versterking van het landschap. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Hoe draagt een ruimtelijke ontwikkeling bij aan een versterking van de kernkwaliteiten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg’?

Bij de samenstelling van het Handvat is nauw samengewerkt met specialisten van de Provincie Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, infrastructuur, landschapshistorie en GIS-data.

Het samenbrengen en toegankelijk maken van alle basisinformatie resulteerde in een boekwerk en een digitaal te raadplegen platform waar middels een GIS-viewer maatwerk wordt geboden voor een specifieke locatie en/of ruimtelijke ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.handvatnationaallandschap.nl

Locatie

Opdrachtgever

In samenwerking met

Jaar

Team

Zuid-Limburg

Provincie Limburg

IDgis

2016-2017

Marc Heusschen, Pim Lucassen