Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Integrale gebiedsontwikkeling Geuldal & Par’Course

De kern van Valkenburg aan de Geul is gevoelig voor de gevolgen van overmatige regenval waardoor ernstige wateroverlast op kan treden. Een belangrijk knelpunt bevindt zich aan de oostkant van de kern, ter hoogte van de voormalige Leeuw Brouwerij. Dit gegeven, in combinatie met de renovatie en herontwikkeling van de voormalige Leeuw Brouwerij heeft geleid tot een integrale gebiedsontwikkeling.

Binnen deze gebiedsontwikkeling stond HeusschenCopier aan de basis van de inrichting van de hoogwaardig vormgegeven, stedelijke buitenruimte van Belevingscentrum Par’Course (architect: MoederscheimMoonen Architects) en het landschappelijk ontwerp van de nieuwe hoogwatergeul in het Geuldal.

Door een aanpak gestoeld op de logica van lokale landschapskarakteristieken en te werken vanuit gedeelde belangen is een integrale oplossing tot stand gekomen waarin hoogwaterbescherming, natuurwaarden en toeristische-recreatieve beleving samenkomen. Zo ontstaat ter plaatse waar stad en beekdal elkaar ontmoeten een kwalitatieve omgeving waarin landschap, buitenruimte én gebouwen samen een entree met allure vormen.

Door te kiezen voor een maaiveldverlaging en het aanleggen van een brede, glooiende nevengeul wordt de afvoer- en buffercapaciteit van de Geul vergroot, wordt water langer vastgehouden en worden optimale condities geboden voor de ontwikkeling van bijzondere ecologische waarden in het beekdal.

Binnen dit beekdal wordt het Par’Course terrein gepositioneerd als bastion en schakelpunt tussen de verschillende landschapstypen. Door het gebruik van robuuste en lokale materialen en een heldere vormentaal ontstaat een stedelijke buitenruimte die goed aansluit bij de (nieuwe) monumentale en industriële uitstraling van de architectuur. Een natuurlijk recreatief padennetwerk verbindt het gebied met Belevingscentrum Par’Course en natuurgebied Ingendael.

Locatie                     

Opdrachtgever                                                                  

In samenwerking met                                                

Jaar                         

Team

Valkenburg aan de Geul

Wyckerveste Adviseurs B.V., Gemeente Valkenburg aan de Geul

MoederscheimMoonen Architects, Waterschap Limburg

2016-2021 (gerealiseerd)

Marc Heusschen, Pim Lucassen, Tim Pieroen