Search
Close this search box.

Kickoff Internationaal Grenspark Jeker & Maas

2023.04.28 | Zes gemeenten in Nederland, Wallonië en Vlaanderen hebben de ambitie om samen het landschap rond de St. Pietersberg te gaan onderbrengen in een Internationaal Grenspark Jeker & Maas. Het beoogde Grenspark betekent een impuls voor natuur, erfgoed en recreatie in dit, geologisch bijzondere gebied.

HeusschenCopier heeft de afgelopen periode samen met Bart Vandermeeren in opdracht van REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN een bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsstudie met een visie en brochure voor dit grensoverschrijdende park.

Dit gebied, al versnipperd door bestuurlijke grenzen, verschillende talen en fysieke barrières, heeft geen behoefte aan een bijkomende harde grens aan zijn buitenrand. Het vraagt juist om een model dat verbinding centraal stelt. Verbinding tussen gemeentelijke en provinciale besturen, tussen natuurorganisaties, tussen toeristische diensten, maar vooral verbinding van natuur, recreatie, toerisme en economie met de zo unieke bodem.

Deze unieke geologische rijkdom en geschiedenis vormen de basis voor een verdere transitie van dit gebied naar een Grenspark, waar het recreatief en toeristisch aanbod gekoppeld wordt aan natuurontwikkeling en duurzame economische ontginning. Met het principe van een geotoeristisch netwerk willen we een kader aanbieden voor de verdere ontwikkeling van een gebiedseigen vorm van natuur, toerisme, recreatie en duurzame economie, waarbij de bodem, met name de unieke geologische laag van de Formatie van Maastricht, een centrale rol krijgt.

blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]
blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]
blank

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]