Kickoff Internationaal Grenspark Jeker & Maas

2023.04.28 | Zes gemeenten in Nederland, Wallonië en Vlaanderen hebben de ambitie om samen het landschap rond de St. Pietersberg te gaan onderbrengen in een Internationaal Grenspark Jeker & Maas. Het beoogde Grenspark betekent een impuls voor natuur, erfgoed en recreatie in dit, geologisch bijzondere gebied.

HeusschenCopier heeft de afgelopen periode samen met Bart Vandermeeren in opdracht van REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN een bijdrage geleverd aan de haalbaarheidsstudie met een visie en brochure voor dit grensoverschrijdende park.

Dit gebied, al versnipperd door bestuurlijke grenzen, verschillende talen en fysieke barrières, heeft geen behoefte aan een bijkomende harde grens aan zijn buitenrand. Het vraagt juist om een model dat verbinding centraal stelt. Verbinding tussen gemeentelijke en provinciale besturen, tussen natuurorganisaties, tussen toeristische diensten, maar vooral verbinding van natuur, recreatie, toerisme en economie met de zo unieke bodem.

Deze unieke geologische rijkdom en geschiedenis vormen de basis voor een verdere transitie van dit gebied naar een Grenspark, waar het recreatief en toeristisch aanbod gekoppeld wordt aan natuurontwikkeling en duurzame economische ontginning. Met het principe van een geotoeristisch netwerk willen we een kader aanbieden voor de verdere ontwikkeling van een gebiedseigen vorm van natuur, toerisme, recreatie en duurzame economie, waarbij de bodem, met name de unieke geologische laag van de Formatie van Maastricht, een centrale rol krijgt.

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]
blank

‘Rondje Greenport’ geopend

2022.08.07 | Deze zomer werd in Venlo onder grote belangstelling de nieuwe fietsroute ‘Rondje Greenport’ geopend. Onze collega Dennis Houben heeft namens Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf en de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas

[...]
blank

HeusschenCopier luidt de zomer in!

2022.08.03 | Met een barbecue in onze zonnige tuin heeft het team van HeusschenCopier de zomerperiode ingeluid. Voor een enkeling binnen ons team is de vakantie al begonnen in week 31.

[...]
blank

Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

2022.05.16 | Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora

[...]
blank

Startsein Gebiedsontwikkeling Graetheide

2022.04.06 | Woensdagmiddag 6 april werd door de verschillende gebiedspartners van de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot als afronding van een intensief en vruchtbaar gebiedsproces symbolisch een eerste boom geplant in het Graetheidegebied, ten

[...]