Zoek
Sluit dit zoekvak.

Landschapsbiografie Grenzeloos Bocagelandschap

Om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te geven, moeten we het verleden kennen. Zeker in een kleinschalig, kwetsbaar cultuurlandschap zoals we dat vinden in het Grenzeloos Bocagelandschap is een besef van de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden onontbeerlijk. In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) heeft HeusschenCopier Landschapskracht een landschapsbiografie voor het Grenzeloos Bocagelandschap opgesteld.

Bij het opstellen van deze biografie heeft HeusschenCopier Landschapskracht een gedegen cultuurhistorisch onderzoek gecombineerd met expertparticipatie, lokale gebiedskennis, historisch-geografisch onderzoek en GIS-cartografie. Daarnaast is er volop gebruik gemaakt van schema’s, foto’s en figuren om de veranderingen in het landschap niet alleen te duiden, maar ook in beeld weer te geven. Aan de hand van zogenaamde relictenkaarten is ook op kaart zichtbaar gemaakt welke sporen uit het verleden vandaag de dag nog te herkennen zijn. Hierbij werd kennis en data uit GIS-systemen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland samengebracht. Zo ontstaat een rijk en inspirerend verhaal dat beschrijft hoe het unieke cultuurlandschap in dit bijzondere gebied is ontstaan, in wisselwerking tussen mens en natuur en over verschillende grenzen heen.

De landschapsbiografie van het Grenzeloos Bocageland presenteert dan ook een samenhangend verhaal, waarin de ontwikkeling van het landschap wordt beschreven en inzichtelijk maakt hoe het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Daarmee vormde de biografie ook het startpunt van het later opgestelde Masterplan en Operationeel Plan. 

Het opstellen van een landschapsbiografie past binnen de filosofie van HeusschenCopier Landschapskracht om bestaande structuren in het landschap als uitgangspunt te nemen voor ruimtelijke ontwerpen en te zoeken naar manieren om deze structuren te behouden en versterken. Een landschapsbiografie is daarbij niet alleen een geschikte manier om kennis uit verschillende disciplines in een samenhangend verhaal te integreren, maar ook om te inspireren bij het opstellen van bijvoorbeeld omgevingsvisies gericht op toekomst en ontwikkeling.

Kandidaat Landschapspark Grenzeloos BocagelandDe Vlaamse Voerstreek, het Waalse Land van Herve en het Limburgse heuvelland lijken sterk op elkaar; samen vormen zij het Grenzeloos Bocageland. Juist nu het gebied kwetsbaar is – door steeds frequentere weersextremen, het verdwijnen van unieke plant- en diersoorten, de onzekere toekomst van de landbouw en het intensief recreatief en toeristisch medegebruik – neemt de vraag naar samenwerking over de grenzen toe. Daarom vragen de zestig partners, de Vlaamse overheid om een erkenning als Vlaams landschapspark ‘Grenzeloos Bocageland’, waarin de samenwerking financieel en personeel kan worden ondersteund. In totaal stellen zeven landschapsparken stellen zich kandidaat voor erkenning als Vlaams landschapspark, waarvan er in 2023 drie worden gekozen.

De inzending van het Grenzeloos Bocagelandschap is hier te bekijken.

Locatie                                 

 

Opdrachtgever

Jaar

Team

 

Zuid-Limburg (NL), Voerstreek (Vlaanderen, BE), Land van Herve (Wallonië, BE)

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

2022-2023

Ramon Copier, Marc Heusschen, Karim van Knippenberg, Pim Lucassen, Otto Paans, Evert Sonke, Mike Tomassen