Landschapskracht als basis voor een objectieve locatie afweging: Landschappelijke Verdiepingsstudie Zon en Wind Zuid-Limburg

De energietransitie vormt een enorme uitdaging voor onze samenleving, economie én leefomgeving. De invloed van deze transitie zullen we langzaamaan in het landschap om ons heen gaan zien, ook in ons dierbare Zuid-Limburgse landschap van plateau’s, heuvels en dalen.

Het belang van gedegen en zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van ons landschap is evident;  de noodzaak wordt versterkt door zaken zoals Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de mogelijke komst van de Einstein Telescope.

Als bouwsteen voor de Regionale Energie Strategie 2.0 (RES) Zuid-Limburg heeft HeusschenCopier Landschapskracht in opdracht van de Provincie Limburg een objectieve systematiek ontwikkeld waarmee de dichtheid van kernkwaliteiten (reliëf, groen karakter, cultuurhistorie en contrast tussen open-besloten) in beeld kunnen worden gebracht. Door de kernkwaliteiten middels GIS te kwantificeren wordt het mogelijk om de landschappelijk meest geschikte locaties voor de opwek van duurzame energie op kaart te genereren. Deze resultaten worden meegenomen in vervolgonderzoeken binnen Panorama Zuid-Limburg.

Een set aan leidende beginselen en ontwerpprincipes zorgen voor maatwerk op het gebied van landschappelijk laadvermogen, positionering en verschijningsvorm en vormen een aanvulling op het reeds verschenen Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Meer weten over het Handvat NLZL? Kijk hier: https://www.handvatnationaallandschap.nl/handvat-viewer

Panorama Zuid-Limburg vindt u hier: https://www.panoramazuidlimburg.nl/

blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]
blank

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]