Zoek
Sluit dit zoekvak.

Landschapskracht voor versterking buitengebied Nederweert

2024.05.23 | Urgente ruimtelijke opgaven zoals natuurherstel en stikstofvermindering maken dat overheden stappen willen zetten op weg naar een verbetering van de omgevingskwaliteit. Ook in de Gemeente Nederweert is er behoefte om op een integrale manier – met bodem en water sturend als leidend principe – na te denken over de toekomst van het landschap.

Om sturing te geven aan de transformatie van het buitengebied van Nederweert heeft HeusschenCopier gewerkt aan een inspiratiekader voor een vitaal Nederweert. Vanuit de logica van het landschap en aan de hand van historische en ruimtelijke aanknopingspunten hebben we geschetst welke kansen er liggen om landschappelijke structuren te versterken en te komen tot een leesbaar en beleefbaar landschap waar bewoners, bezoekers, ondernemers én de natuur zich thuis blijven voelen.

Het opgeleverde inspiratiekader biedt een inspirerende stip op de horizon die schetst hoe de transformatie van het buitengebied vorm kan krijgen. Om te zorgen dat deze transformatie ook in de praktijk tot uitvoering gebracht kan worden, zijn er per afzonderlijk landschappelijk deelgebied zogenaamde gebiedspaspoorten opgesteld. Deze gebiedspaspoorten bieden inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen die passend zijn bij de landschappelijke kwaliteiten van ieder deelgebied. Op deze manier zorgen we ervoor dat de juiste functies op de juiste plek landen en er een toekomstbestendig landschap ontstaat.

Benieuwd? Bekijk het Inspiratiekader hier.

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]