Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Masterplan Grenzeloos Bocageland

Waar de landschapsbiografie haar blik op het verleden werpt zet het masterplan de lijnen uit voor de toekomstige ontwikkeling van- en samenwerking binnen het Grenzeloos Bocageland. In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RHLV) en met de input van ruim zestig lokale partners heeft HeusschenCopier Landschapskracht een masterplan vervaardigd waarmee het Grenzeloos Bocageland toekomstige opgaven kan aanpakken.

Het hart van het masterplan vormt de ontwikkeling van een veerkrachtig netwerklandschap waarin er – in een constante evolutie – wordt gebouwd aan steeds robuuster en fijnmaziger netwerk van natuurlijke en sociale lijnen dat klaar is voor de toekomstige opgaven. Landschappelijke kenmerken en kwaliteiten – zoals hagen, bomenrijen, graften, holle wegen en beekvalleien, maar ook om het unieke natuurschoon, de ondergrond en de sociaal-culturele overeenkomsten tussen haar inwoners –  worden beschouwd als de lijnen die ons verbinden en samen het landschap om ons heen vormen.

Bij het opstellen van het masterplan heeft HeusschenCopier Landschapskracht gebruik gemaakt van de enorme gebiedskennis van de lokale partners. In een reeks zogenaamde denkdagen is in samenwerking met het RLHV het masterplan inhoudelijk en grafisch telkens een stapje verder gebracht. De lokale partners werden hierin gestimuleerd om vanuit een gezamenlijke missie en gedeelde waarden invulling te geven aan de verschillende opgaven in het Grenzeloos Bocageland op het gebied van water, toerisme, landbouw en natuur.

Het hieruit resulterende ‘bocagekompas’ geeft houvast en richting in de ontwikkeling van het landschap op korte- en lange termijn.  Centraal staat het netwerklandschap waarin de veelheid en diversiteit van natuurlijke landschapselementen en de sociale relaties in het gebied samenkomen. Wanneer we ingaan op specifieke thematieken zoals het sponslandschap, voedsellandschap, biodivers landschap of gastvrij landschap, helpt het bocagekompas om de thema’s niet eenzijdig of sectoraal te benaderen, maar vanuit een systeemdenken. De kaartbeelden die HeusschenCopier Landschapskracht voor het masterplan vervaardigde speelden op zichzelf een belangrijke rol door de informatie uit drie verschillende GIS-systemen (Vlaanderen, Wallonië en Nederland) in één coherent beeld te vatten en te presenteren als één onderling verbonden landschap waarin grenzen slechts een bijrol spelen.

Het masterplan presenteert een samenhangend verhaal dat grens overstijgend is maar tevens gegrond is in de structuren en elementen die samen ons landschap vormen en sluit daarmee naadloos aan op de filosofie van HeusschenCopier Landschapskracht.

Kandidaat Landschapspark Grenzeloos BocagelandDe Vlaamse Voerstreek, het Waalse Land van Herve en het Limburgse heuvelland lijken sterk op elkaar; samen vormen zij het Grenzeloos Bocageland. Juist nu het gebied kwetsbaar is – door steeds frequentere weersextremen, het verdwijnen van unieke plant- en diersoorten, de onzekere toekomst van de landbouw en het intensief recreatief en toeristisch medegebruik – neemt de vraag naar samenwerking over de grenzen toe. Daarom vragen de zestig partners, de Vlaamse overheid om een erkenning als Vlaams landschapspark ‘Grenzeloos Bocageland’, waarin de samenwerking financieel en personeel kan worden ondersteund. In totaal stellen zeven landschapsparken stellen zich kandidaat voor erkenning als Vlaams landschapspark, waarvan er in 2023 drie worden gekozen.

De inzending van het Grenzeloos Bocagelandschap is hier te bekijken.

Locatie                                 

 

Opdrachtgever

Jaar

Team

 

Zuid-Limburg (NL), Voerstreek (Vlaanderen, BE), Land van Herve (Wallonië, BE)

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

2022-2023

Ramon Copier, Marc Heusschen, Pim Lucassen, Mike Tomassen