Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerp A2 Fly-over

De fly-over A2 is een infrastructureel werk dat zijn oorsprong vind in de doorstromingsproblemen van de A2/A76 bij het knooppunt Kerensheide. De fly-over creëert vanuit noordelijke richting een directe aansluiting van de A2 op de A76 in oostelijke richting.

HeusschenCopier heeft in opdracht van Rijkswaterstaat achtereenvolgens een drietal documenten opgesteld: in een eerste document ‘Omgevingsvisie A2/A76’ zijn ontwerpprincipes ontwikkeld en uitgangspunten benoemd als basis voor een tweede document: ‘Ambitiedocument Vormgeving Kunstwerken’. Dit document omvat de uitgangspunten en kwaliteitscriteria voor de gewenste ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Deze zijn vertaald naar schetsontwerpen voor o.a. de fly-over. Een derde document betreft het Landschapsplan, dat een logische doorvertaling is van eerder genoemde documenten.

In algemene zin heeft een knooppunt een duidelijke stedelijke uitstraling door de bundeling van infrastructuur. De nieuwe fly-over versterkt deze stedelijke identiteit, niet alleen in het aanzicht van het knooppunt maar zeker ook door het panorama dat vervolgens ontstaat over het Chemelot terrein. In de vormgeving van het werk wordt met zichtbaar roestvrij staal voor de randafwerking nadrukkelijk aansluiting gezocht met de ‘hightech’-omgeving van Chemelot. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor een interessant contrast met de overige meer traditioneel en sober vorm gegeven viaducten in de omgeving.

De vormgeving is eenvoudig en geeft betekenis aan het begrip van fly-over. De eenvoud van de vorm is ontleend aan het weglichaam en de minimale constructie die nodig is om dit te dragen. Een ‘lichte’ constructie, in ieder geval optisch licht, waardoor de fly-over boven de andere wegen en omgeving zweeft. Daarmee contrasteert de fly-over met een omgeving die ‘zwaar’ is: de A2 op een zwaar grondlichaam, de grote massieve bouwwerken van Chemelot en de gesloten bosranden met onder andere het Steinerbos. De steunpunten, met gemaximaliseerde afstanden, zijn terughoudend en onderbreken minimaal de doorgaande glooiende lijn van het dek. De zorgvuldige integratie van leuning, vangrail en verlichting leiden tot een rustig, minimalistisch wegbeeld en leidt de weggebruiker daardoor niet af.

Locatie                                                                              

Opdrachtgever

In samenwerking met             

Jaar

Team

Knooppunt Kerensheide (Gemeente Stein/ Gemeente Sittard-Geleen)

Rijkswaterstaat

Heijmans, Movares

2009-2011

Ramon Copier, Marc Heusschen, Marc Lackmann, Gabriela Vagala