Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerp Ecoduct A73

Ten noordwesten van Venlo ontstaat een bijzonder werk- en natuurlandschap: Greenport Venlo. De ontwikkeling van dit logistiek werklandschap gaat hand in hand met de ontwikkeling van een nieuw ingericht landschap met natuur(waarden). Belangrijk uitgangspunt van het Landschapsplan Greenport Venlo is het herstellen van verbindingen tussen versnipperd gelegen natuurgebieden. Eén van de plekken waar infrastructuur een belangrijke ecologische noord-zuidverbindingen doorsnijdt is de A73 ter hoogte van Grubbenvorst. Voor deze locatie, heeft HeusschenCopier Landschapskracht op basis van landschappelijke kwaliteiten een ontwerp voor een ecoduct gemaakt.

In het brugontwerp is de landschappelijke beleving, die kenmerkend is voor het wegprofiel van de A73, opgepakt. Ook de herkenbare vormtaal en materialisering van het oorspronkelijke snelwegontwerp is deels doorgezet. Dat wil zeggen, een ingetogen symmetrisch brugontwerp met toepassing van verhoogde landhoofden, een rank brugdek en een steunpunt (schijfkolom) in het midden.

Tegelijkertijd is er in het ontwerp op een aantal manieren extra aandacht geweest voor een integrale landschapsbeleving en ecologie. Zo zijn er op het ecoduct verschillende habitattypen aangelegd: een graslandzone voor de ree, een vochtige strook met struweel voor de das en speciaal voor de vleermuizen een strook met bomen en struiken. Op het brugdek zelf zullen grondvolumes worden aangebracht die een natuurlijk (rand)talud vormen. Door het ontbreken van een gesloten afrastering zal de ecologische passage ook voor de weggebruiker zichtbaar en beleefbaar zijn. Subtiele ontwerpdetails zoals een reliëfprint in de randbalk en amberkleurige Ledverlichting geven het ecoduct een bijzonder aangezicht, zonder af te wijken van de A73-vormtaal.

Op deze manier zal het ecoduct opgaan in het landschappelijk profiel, terwijl het landschap bovenlangs zichtbaar wordt voor de weggebruiker. Het ‘ontsnipperen’ van ecologische verbindingen gaat zo hand in hand met een ontwerp dat bijdraagt aan een integrale landschapsbeleving.

Locatie                                  

Opdrachtgever

Status

In samenwerking met

Jaar

Team

A73 ter hoogte van Grubbenvorst (NL)

Greenport Venlo

voorlopig ontwerp

Rijkswaterstaat

2022-heden

Marc Heusschen, Dennis Houben, Mark Proosten, Auke Wissing