Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerp openbare ruimte Radiumplein Maastricht

Het Radiumplein in Maastricht is gelegen in het Frontenpark, een stads- en natuurpark in ontwikkeling aan de rand van het centrum van de stad. In dit park bevinden zich restanten van de vestingwerken van Maastricht, als ook een ensemble van enkele monumentale, industriële gebouwen. Het Frontenpark is ontstaan door het verleggen van de Noorderbrug in noordelijke richting. Hierdoor zijn de oude vestingwerken en het industrieel ensemble binnen het bereik van de binnenstad komen te liggen. Een ensemble van industriële gebouwen vormt nu de poort tot de stad.

Het Radiumplein is met 1.5 ha. een klein puzzelstuk in de totale gebiedsontwikkeling van het 300 ha. grootte Belvédère gebied. Het is echter vanuit dit gebied dat het Frontenpark zich met de herprogrammering van industriële gebouwen kan ontwikkelen tot cultuurpark. Het Radiumplein vormt binnen het Frontenpark het hart: een plek van verblijf en ontmoeting voor uiteenlopende gebruikers en activiteiten. Voor dit plein is door HeusschenCopier een schetsontwerp en definitief ontwerp gemaakt dat nieuwe context creëert voor de omliggende, monumentale gebouwen.

Wat nu Radiumplein heet was begin 20e eeuw een dicht bebouwd industriegebied. Buitenruimte was er nauwelijks, met uitzondering van omliggende wegen als de Cabergerweg en de Lage Frontenweg. Veel is gesloopt en wat resteert zijn een aantal industriële gebouwen: het oude kantoorgebouw van Radium en Vredestein, de Cokesfabriek, het LAB-gebouw en de Gashouder. Ook staat er nog een oude schoorsteen; naamgever, baken en icoon van het gebied.

Het ontwerp voor het plein creëert nieuwe context voor de gebouwen. De parkachtige vormtaal contrasteert sterk met de rationele vorm- en beeldtaal van de gebouwen daarbinnen. Dit contrast is bewust opgezocht waardoor een verrassend aangenaam, uitnodigend verblijfsgebied kan ontstaan waar de Lage Fronten en Hoge Fronten elkaar ontmoeten. In het hart van het gebied weerspiegelt de monumentale De Gasfabriek in een royale waterpartij, omgeven met een zitrand. Bezoekers van verschillende richtingen worden als vanzelf naar deze waterpartij getrokken.

Het uitgesproken, groene karakter van het Radiumplein sluit aan op het parkachtige karakter van het Frontenpark en dient meerdere doelen: talrijke bomen voorzien in schaduwrijke plekken en geven het gebied een menselijke schaal en maat. Tevens vormt de robuuste, groene rand een buffer naar achterliggende, door autoverkeer gedomineerde structuren. Vanuit oogpunt van klimaat én kosten is de hoeveelheid verharding beperkt. Tegelijkertijd is het ‘plein’ voldoende verhard om hier uiteenlopende, kleinschaliger evenementen te kunnen organiseren.

Locatie                   

Oppervlakte

Opdrachtgever                                                                          

Jaar ontwerp

Jaar uitvoering

Team

Maastricht

1.5 ha.

Gemeente Maastricht, Ontwikkelmaatschappij Belvédère

2020-2021

2023-2024

Marc Heusschen, Wendy Lenders, Auke Wissing