Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpend onderzoek routeontwerp Schimmerterweg

Bij het ontwerp van routestructuren zien wij het als een uitdaging om verkeerskundige uitgangspunten in balans te brengen met de landschappelijke karakteristiek van het wegtracé. Op basis van een gedegen landschappelijke analyse komt HeusschenCopier Landschapskracht tot een integrale benadering van weg- en landschapsontwerp. Zo ook voor de Schimmerterweg, waar in opdracht van de Gemeente Beek en in samenwerking met bureau Kragten, op basis van ontwerpend onderzoek een integraal ontwerp is gemaakt voor deze fraaie verbindingsweg tussen de kern van Beek en de dorpen op het plateau van Schimmert.

Het wegontwerp is onderdeel van een routeontwerp dat zich op natuurlijke wijze voegt in het landschap en daarbij een verrassende landschappelijke beleving biedt aan verschillende gebruikers. Een belangrijk ontwerpprincipe is dat het langzaam verkeer, daar waar daar aanleiding voor is in hoogteverloop of in grondpositie, zich scheidt van het autoverkeer. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bestaande landschappelijke elementen te behouden en om sommige plekken zelfs te versterken. Het kleinschalige cultuurlandschap wordt zo versterkt en zorgt voor een optimale landschapsbeleving voor verschillende gebruikers.

Door de benadering van het wegontwerp als een route door het landschap ontstaan ook aanleidingen voor ankerpunten in het landschap. Bewegen door het landschap – op welke manier dan ook – is immers meer dan een verplaatsing alleen. Dit vereist dat de beleving van de gebruiker centraal komt te staan om zo te komen tot een sterkere verbondenheid tussen mens en landschap.

Locatie

Opdrachtgever

In samenwerking met

Jaar

Team

Beek, Beekdaelen (NL)

Gemeente Beek

bureau Kragten

2022

Ramon Copier, Marc Heusschen, Pim Lucassen, Baokun Wei, Auke Wissing