Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst of engagementsverklaring verklaarde men de visie van het Landschapspark uit te dragen en toe te passen en naar het beste vermogen de werking van het Landschapspark te ondersteunen.

Onder andere drie Nederlands-Limburgse gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals), drie Waalse gemeenten (Dalhem, Aubel en Plombières), de gemeente Voeren en de drie provincies (Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (BE) en Province de Liège) steunen daarmee eensgezind de kandidatuur om erkend te worden door de Vlaamse overheid als Landschapspark.

In dit Landschapspark gaan overheden, organisaties, ondernemers en burgers samen werken aan doelen op het gebied van landschap, landbouw, natuur, waterbeheer, erfgoed en toerisme en recreatie. De ideeën, wensen en dromen van lokale betrokkenen net als hun sterke praktijk- en gebiedskennis zijn hierin cruciaal, om, gecombineerd met de logica van het landschap, het bocagelandschap van morgen vorm te geven. Het Landschapspark slecht daarmee de grenzen ten voordele van het landschap.

Afgelopen periode heeft HeusschenCopier samen met RLHV hard gewerkt aan het finaliseren van het masterplan voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland: Masterplan Bocagekompas – Van robuust vangnet naar fijnmazig netwerk.

Dit Masterplan wordt ondersteunt door de Landschapsbiografie – waarin het verhaal van het landschap vertelt wordt – en het Operationeel Plan, waarmee voor de komende periode uitvoering zal worden gegeven aan de doelen en de missie van het Landschapspark. Samen vormen deze drie documenten de officiële inzending voor de kandidatuur voor de erkenning tot Landschapspark: een status die bij succesvolle toekenning op 1 Januari 2024 in werking treedt.

Meer weten over de kandidatuur van het Grenzeloos Bocageland?

Lees hier meer: http://www.rlhv.be/landschapspark-grenzeloos-bocagelandschap-parc-paysager-bocage-sans-frontieres

blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]
blank

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]