Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst of engagementsverklaring verklaarde men de visie van het Landschapspark uit te dragen en toe te passen en naar het beste vermogen de werking van het Landschapspark te ondersteunen.

Onder andere drie Nederlands-Limburgse gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals), drie Waalse gemeenten (Dalhem, Aubel en Plombières), de gemeente Voeren en de drie provincies (Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (BE) en Province de Liège) steunen daarmee eensgezind de kandidatuur om erkend te worden door de Vlaamse overheid als Landschapspark.

In dit Landschapspark gaan overheden, organisaties, ondernemers en burgers samen werken aan doelen op het gebied van landschap, landbouw, natuur, waterbeheer, erfgoed en toerisme en recreatie. De ideeën, wensen en dromen van lokale betrokkenen net als hun sterke praktijk- en gebiedskennis zijn hierin cruciaal, om, gecombineerd met de logica van het landschap, het bocagelandschap van morgen vorm te geven. Het Landschapspark slecht daarmee de grenzen ten voordele van het landschap.

Afgelopen periode heeft HeusschenCopier samen met RLHV hard gewerkt aan het finaliseren van het masterplan voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland: Masterplan Bocagekompas – Van robuust vangnet naar fijnmazig netwerk.

Dit Masterplan wordt ondersteunt door de Landschapsbiografie – waarin het verhaal van het landschap vertelt wordt – en het Operationeel Plan, waarmee voor de komende periode uitvoering zal worden gegeven aan de doelen en de missie van het Landschapspark. Samen vormen deze drie documenten de officiële inzending voor de kandidatuur voor de erkenning tot Landschapspark: een status die bij succesvolle toekenning op 1 Januari 2024 in werking treedt.

Meer weten over de kandidatuur van het Grenzeloos Bocageland?

Lees hier meer: http://www.rlhv.be/landschapspark-grenzeloos-bocagelandschap-parc-paysager-bocage-sans-frontieres

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]