Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Schetsontwerp en Ambitiedocument Vierpaardjes Venlo

De Vierpaardjes is een verkeerskundig en stedenbouwkundig knelpunt in de stad: een gelijkvloerse kruising van auto- en treinverkeer vormt een groot niemandsland dat woonbuurten op afstand legt van elkaar. De Gemeente Venlo ziet in een ongelijkvloerse kruising de oplossing voor dit knelpunt. Arcadis staat aan de basis van het verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp van de ondertunneling. In opdracht van Gemeente Venlo heeft HeusschenCopier een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk en een schetsontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Het ambitiedocument en het schetsontwerp zijn vanuit één concept ontwikkelt.

Het totaalconcept toont De Vierpaardjes als een groene, verbindende schakel die verschillende stadsdelen met elkaar verbindt. Een groene schakel tussen het Jammerdal en de stad met meerwaarde voor mens en natuur. Door het landschap te plooien kan bestaande bebouwing worden ingepast en worden voorzien in de benodigde waterberging/-infiltratie. Hierdoor ontstaat een gebied dat voorziet in aangename routes voor de uiteenlopende gebruikers maar ook voorziet in stedelijke plekken van ontmoeting.

Zo krijgt een noodzakelijke geluidswal en -muur aan de oostzijde van het spoor extra betekenis als lokale routestructuur vanuit de wijk naar een balkon vanwaar de bezoeker uitkijkt over het silhouet van de stad en het spooremplacement. Het balkon is één van enkele bijzondere elementen in het gebied die met toepassing van primaire kleuren extra gemarkeerd wordt. Op het activiteitenplein aan de Kaldenkerkerweg is de grondwal als aanleiding aangegrepen voor uiteenlopende spelvormen. De exacte invulling wordt in overleg met de buurt bepaald en vormgegeven.

Het ambitiedocument geeft richting aan de gewenste beeldkwaliteit van de onderdoorgang. Aspecten als de afwerking van de tunnelwanden, de detaillering van dekranden en -sloven en valbeveiliging komen hierin aan bod. De essentie is een ingetogen, functioneel tunnelontwerp dat ten dienste staat van het weelderig, groene inpassingsconcept. Onder de grond is de eroderende werking van water (nabijheid beken en de Maas) voor de meanderende onderdoorgang vertaald in de tunnelafwerking in de vorm van een golvenspel. Boven de grond zijn constructieve elementen (o.a. geluidsmuren) uitgevoerd met een bekisting van boomschors (verticaal). Anticiperend op de klimaatverandering is gekozen voor bijzondere boomsoorten (uit een sub-mediteraans klimaat). Ter vergroting van de biodiversiteit wordt gewerkt aan een alternatieve vorm van beheer. De interactie tussen harde en zachte materialen vormt in het schetsontwerp van De Vierpaardjes een duurzaam, ecologisch en architectonisch samenspel.

Locatie

Oppervlakte

Opdrachtgever

In samenwerking met                 

Jaar

Team

Venlo

3.5ha

Gemeente Venlo

Arcadis, kunstenaar Jonathan Wanders

2020-2021

Ramón Copier, Auke Wissing, Tanvi Gupta, Marc Heusschen