Zoeken
Sluit dit zoekvak.

stedenbouwkundig plan 't parcje roermond

In opdracht van Wing Group B.V. heeft HeusschenCopier een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor ’t Parcje, een ‘duurzame’ woonbuurt gelegen in een bosrijke omgeving aan de zuidkant van de stad.

De oorspronkelijke kernkwaliteiten van het reliëf met stuifduinen en het bos –/ heidelandschap geven aanleiding voor een bijzondere, onderscheidende gebiedskarakteristiek. De gebiedseigen beplanting in de vorm van bos- en heidevegetatie is in het stedenbouwkundig ontwerp gecombineerd met het idee van verhoogde wooneilanden. Deze woonterpen met groene uitstraling refereren naar de oorspronkelijke glooiingen met stuifduinen.

Het beeldkwaliteitsplan formuleert de ambities ten aanzien van de woningen en van de openbare ruimte, zowel de directe als wijdere omgeving. Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn voor het ontwerp en is daarnaast gericht op het creëren van samenhang en karakter in zowel vorm, kleur en verschijning. 

Het thema duurzaamheid heeft op verschillende manieren invulling gekregen. Het uitgesproken, groene karakter van de woonbuurt waarbij een bestaande bomenstructuur geïntegreerd is in het stedenbouwkundig ontwerp draagt bij aan een aangenaam woon- en leefklimaat. De openbare ruimte is voorzien van zo min mogelijk verharding: de verschillende gebruikers (automobilist, fietser en voetganger) delen de verharde buitenruimte die met een éénrichtingsstructuur beperkt is. Ook in de architectuur is een duurzame benadering nagestreefd middels toepassing van duurzame materialen en het bieden van flexibiliteit in de woningplattegronden. De woningen zijn energieneutraal met een ideale oriëntatie in de verkaveling t.b.v. energieopwekking middels zonnepanelen.

De integrale benadering van architectuur en stedenbouw maakte het mogelijk een onderscheidende, prettige woon- en leefomgeving te creëren.

Locatie                             

Oppervlakte

Opdrachtgever                    

In samenwerking met           

Jaar

Team

Gemeente Roermond

5 ha.

Wing Group B.V.

Kernarchitecten

2012

Marc Heusschen, Marc Lackmann