Zoek
Sluit dit zoekvak.

Schetsontwerp transitie Brand Brouwerij in wijlre

Voor de Brand Bierbrouwerij staat de komende periode in het teken van transitie. De huidige brouwlocatie te Wijlre wordt getransformeerd naar een ambachtelijke brouwerij. Dat betekent dat een gedeelte van het industriële brouwerij-complex zal worden ontmanteld en dat het terrein, gelegen tussen de Geul en de Sint-Gertrudiskerk, heringericht gaat worden. In opdracht van Heineken Nederland B.V. is HeusschenCopier Landschapskracht bezig met het ontwikkelen van een integraal concept voor deze transformatie opgave. Het schetsontwerp is tot stand gekomen in een intensieve samenwerking met het projectteam van Brand.

Voor de transitie van de brandbrouwerij is de opgave op vier verschillende schaalniveaus benaderd: het merk Brand, het Zuid-Limburgse landschap, de kern Wijlre en omgeving en het schaalniveau van de brouwerij. Deze niveaus beïnvloeden elkaar wederzijds en vormen de kaders voor een integraal plan. Een plan waarbij het merk Brand programmatische kaders geeft die passen binnen haar identiteit. Een identiteit die sterk verbonden is met het Zuid Limburgs landschap, een waardevol landschap waar de locatie integraal onderdeel van is. Wijlre en omgeving schept de stedenbouwkundige uitgangspunten en de brouwerij bepaald op architectonisch schaalniveau de mogelijkheden en fysiek ruimtelijke kaders voor de transitie.

De transitie van de Brand brouwerij breng traditie, ambacht en vernieuwing samen en versterkt de binding tussen Brand bier en het dorp Wijlre en haar landschappelijke ligging in het Geuldal. De restanten van het industriële verleden blijven zichtbaar en karakteriseren het openbare Brouwpark. Genieten van de hier gebrouwen speciaal bieren kan op het brouwplein en het aangrenzende brouwcafé of in besloten vorm in het Kelderke. Het Geuldal wordt weer beleefbaar en toegankelijk voor het dorp.

Voordat dit werkelijkheid wordt moet er nog heel veel gebeuren. Alle gebouwen die het zicht op de oorspronkelijke contouren onttrekken moeten worden ontmanteld en afgebroken. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet. Naar verwachting kan in 2025 met de opbouw worden begonnen en is het doel om in 2026 het nieuwe brouwerijterrein voor het publiek open te stellen. HeusschenCopier Landschapskracht zal zich ook in de volgende fasen van de transitie blijven inzetten voor een inrichting waar Brand, Wijlre en Limburg trots op kunnen zijn!

Meer weten over de toekomst van Brand? Bekijk hier het bericht op de website van Brand.

Locatie                              

Opdrachtgever

In samenwerking met

Jaar

Team

Wijlre

Heineken Nederland B.V.

Ellis Visser (Concept Strateeg)

2023

Marc Heusschen, Pim Lucassen,  Mark Proosten, Evert Sonke, Auke Wissing