Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uitnodigingskader energietransitie gemeente Leudal

Met het uitnodigingskader kijkt de gemeente Leudal vooruit naar een duurzame toekomst. Het uitnodigingskader maakt inzichtelijk waar en onder welke condities energievraag (zon en wind) binnen het grondgebied van de gemeente kan landen. Het landschap vormt hiervoor de basis, met landschappelijke kwaliteit het beoogde resultaat.

De grote gemeente herbergt een waardevolle opbouw en samenhang tussen landschappelijke eenheden zoals het rivierdal, beekdalen, oude ontginningen en jonge ontginningen. Door de jaren heen is dit landschap echter ook verrommeld en versnipperd geraakt. Verschillende ruimteclaims met weinig aandacht voor ruimtelijke kwaliteit hebben het landschap minder leesbaar en beleefbaar gemaakt.

De aanwezige landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Leudal, vervat in een bestaand landschappelijk raamwerk, bieden houvast voor de toekomst. Door het landschappelijke raamwerk robuuster te maken wordt het landschap als het ware krachtiger om te kunnen blijven faciliteren in de toekomstige ruimtebehoeftes, zoals duurzame energie. Voortbouwend hierop wordt in de energiekansenkaart inzichtelijk gemaakt waar welke energievorm het beste kan landen.

De energietransitie wordt hier aangegrepen om te bouwen aan een toekomstbestendig én kwalitatief landschap voor de gemeente Leudal. Elk initiatief, groot of klein, moet als bouwsteen kunnen bijdragen aan het gehele, samenhangende landschap. Leidende beginselen en ontwerpprincipes geven richting aan hoe duurzame energie in een bepaalde landschappelijke eenheid zou moeten worden gepositioneerd en ingepast, rekening houdend met het laadvermogen van het landschap.

Het uitnodigingskader, vastgelegd in gemeentelijk beleid, is inmiddels als toetsingsinstrument toegepast voor initiatieven op het gebied van duurzame energie in de gemeente Leudal.

Locatie

Opdrachtgever

Jaar

Team

Leudal

Gemeente Leudal

2019

Marc Heusschen, Pim Lucassen, Wendy Lenders