Zoek
Sluit dit zoekvak.

Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap”

De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora (Eric Leprince) met natuurherstel en behoud van cultuurhistorische waarden in het Savelsbos, de vallei van Noor en het Geuldal bij Sippenaeken zijn op enthousiaste en inspirerende wijze met de deelnemers gedeeld.

Het getoonde “work in progress” stimuleert om op basis van gedeelde ervaringen samen te werken aan de toekomstige duurzame ontwikkeling van het “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” Dit gebied van ruim 27.000 hectare is nu een kandidaat-landschapspark dat een deel van het Nederlandse Heuvelland, de Vlaamse Voerstreek en een deel van het Waalse Pays de Herve omvat.

Verleden, heden en toekomst van deze unieke leefomgeving worden onder leiding van Ann-Sophie Debergh en Christel Cornelissen van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) beschreven en verbeeld in een landschapsbiografie, een masterplan en een operationeel plan.

In opdracht van het RLHV gaat HeusschenCopier in samenwerking met Atelier CANEVA-S uit Brussel deze grensoverschrijdende uitdaging aan. We ondersteunen daarmee de RLHV en een brede gebiedscoalitie van partners en lokale betrokkenen die zich bezighouden met onder andere landschapskwaliteit, toerisme, ecologie, waterbeheer en agrarisch ondernemen.

De ambitie is om het Bocagelandschap in 2023 als grensoverschrijdend “landschapspark” erkend te laten worden in Vlaanderen, waarna structurele middelen vrijkomen om te werken aan onder meer de landschappelijke identiteit, ecologische verbindingen, agro-ecologie en duurzaam toerisme. Het gebied is uniek maar ook kwetsbaar, dus een zorgvuldige, duurzame en gedragen ontwikkeling is het einddoel waar we naar streven.

Meer info over kandidaat-Landschapspark “Grenzeloos Bocagelandschap” kun je hier vinden.

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]
blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]