Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap”

De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora (Eric Leprince) met natuurherstel en behoud van cultuurhistorische waarden in het Savelsbos, de vallei van Noor en het Geuldal bij Sippenaeken zijn op enthousiaste en inspirerende wijze met de deelnemers gedeeld.

Het getoonde “work in progress” stimuleert om op basis van gedeelde ervaringen samen te werken aan de toekomstige duurzame ontwikkeling van het “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” Dit gebied van ruim 27.000 hectare is nu een kandidaat-landschapspark dat een deel van het Nederlandse Heuvelland, de Vlaamse Voerstreek en een deel van het Waalse Pays de Herve omvat.

Verleden, heden en toekomst van deze unieke leefomgeving worden onder leiding van Ann-Sophie Debergh en Christel Cornelissen van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) beschreven en verbeeld in een landschapsbiografie, een masterplan en een operationeel plan.

In opdracht van het RLHV gaat HeusschenCopier in samenwerking met Atelier CANEVA-S uit Brussel deze grensoverschrijdende uitdaging aan. We ondersteunen daarmee de RLHV en een brede gebiedscoalitie van partners en lokale betrokkenen die zich bezighouden met onder andere landschapskwaliteit, toerisme, ecologie, waterbeheer en agrarisch ondernemen.

De ambitie is om het Bocagelandschap in 2023 als grensoverschrijdend “landschapspark” erkend te laten worden in Vlaanderen, waarna structurele middelen vrijkomen om te werken aan onder meer de landschappelijke identiteit, ecologische verbindingen, agro-ecologie en duurzaam toerisme. Het gebied is uniek maar ook kwetsbaar, dus een zorgvuldige, duurzame en gedragen ontwikkeling is het einddoel waar we naar streven.

Meer info over kandidaat-Landschapspark “Grenzeloos Bocagelandschap” kun je hier vinden.

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]
blank

‘Rondje Greenport’ geopend

2022.08.07 | Deze zomer werd in Venlo onder grote belangstelling de nieuwe fietsroute ‘Rondje Greenport’ geopend. Onze collega Dennis Houben heeft namens Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf en de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas

[...]
blank

HeusschenCopier luidt de zomer in!

2022.08.03 | Met een barbecue in onze zonnige tuin heeft het team van HeusschenCopier de zomerperiode ingeluid. Voor een enkeling binnen ons team is de vakantie al begonnen in week 31.

[...]
blank

Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

2022.05.16 | Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora

[...]
blank

Startsein Gebiedsontwikkeling Graetheide

2022.04.06 | Woensdagmiddag 6 april werd door de verschillende gebiedspartners van de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot als afronding van een intensief en vruchtbaar gebiedsproces symbolisch een eerste boom geplant in het Graetheidegebied, ten

[...]