Zoek
Sluit dit zoekvak.

zon op monument

De verduurzaming van monumenten is vaak een heikel onderwerp. Zo is er regelmatig discussie over de plaatsing van zonnepanelen op monumenten. Ook de gemeente Sittard-Geleen ziet het spanningsveld tussen behoud van historische waarden en de grote maatschappelijke vraag om meer mogelijkheden te creëren om zonnepanelen te plaatsen op daken met monumentale waarden.

HeusschenCopier landschapskracht heeft in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen een kader opgesteld om aan te geven wat mogelijk is, met als uitgangspunt het algemeen belang van behoud van omgevingskwaliteit. Anders dan een generieke en technisch ingestoken dakvlakbenadering die met name uitgaat van zicht vanaf de publieke ruimte, is er voor Sittard-Geleen gekozen om de kwaliteiten van bijzondere plekken als uitgangspunt te nemen.

Middels ontwerpend onderzoek is het stedelijk weefsel van Sittard-Geleen ontleed waarbij bijzondere plekken zijn geduid zoals bijvoorbeeld de stadswal van Sittard, de vele naoorlogse ensembles of de zichtassen in het winkelgebied. De voorwaarden en richtlijnen in het beleid zijn vervolgens zo opgesteld dat met name bij deze plekken de omgevingskwaliteit gewaarborgd blijft (middels aanvullende voorwaarden). Bij andere plekken gelden algemene voorwaarden.

Zo is er een kader opgesteld waarmee er meer mogelijkheden ontstaan voor de plaatsing van zonnepanelen, maar waarbij een te grote inbreuk op de monumentale waarden wordt voorkomen. Een methode die recht doet aan het karakter en de uitstraling van binnensteden met hoge cultuurhistorische waarden, zoals Sittard.

In nauwe samenwerking met de gemeente is dit kader vervolgens aangescherpt om zo te komen tot een publieksvriendelijke brochure inclusief een handzame online kaartviewer én het formele juridische kader waar alle voorwaarden in vastgelegd zijn. De gemeente Sittard-Geleen heeft nu kaders om de omgevingskwaliteit te vergroten en te werken aan duurzame en toekomstbestendige monumenten.

Locatie

Opdrachtgever

Jaar

Team

Sittard-Geleen

gemeente Sittard-Geleen

2023-2024

Karim van Knippenberg , Mark Proosten, Auke Wissing