Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De Vierpaardjes | Van knelpunt in de stad naar nieuwe openbare ruimte

2021.05.12 | HeusschenCopier heeft in opdracht van Gemeente Venlo en in samenwerking met kunstenaar Jonathan Wanders voor De Vierpaardjes een schetsontwerp gemaakt voor de buitenruimte en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk. De Vierpaardjes is een verkeerskundig en stedenbouwkundig knelpunt in de stad: een gelijkvloerse kruising van auto- en treinverkeer vormt een groot niemandsland dat woonbuurten op afstand legt van elkaar. De Gemeente Venlo ziet in een ongelijkvloerse kruising de oplossing voor dit knelpunt. Arcadis staat aan de basis van het verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp van de ondertunneling.

Het schetsontwerp toont De Vierpaardjes als een groene schakel tussen het Jammerdal en de stad met meerwaarde voor mens en natuur. Door het landschap te plooien kan bestaande bebouwing worden ingepast en worden voorzien in benodigde waterberging. De vrijkomende, groene ruimte die ontstaat krijgt betekenis als nieuwe openbare ruimte voor de stad. Zo ontstaat een nieuw stukje stad dat Venlo (nog) mooier maakt.

Bekijk hier het project op onze website

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]