De Vierpaardjes | Van knelpunt in de stad naar nieuwe openbare ruimte

2021.05.12 | HeusschenCopier heeft in opdracht van Gemeente Venlo en in samenwerking met kunstenaar Jonathan Wanders voor De Vierpaardjes een schetsontwerp gemaakt voor de buitenruimte en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk. De Vierpaardjes is een verkeerskundig en stedenbouwkundig knelpunt in de stad: een gelijkvloerse kruising van auto- en treinverkeer vormt een groot niemandsland dat woonbuurten op afstand legt van elkaar. De Gemeente Venlo ziet in een ongelijkvloerse kruising de oplossing voor dit knelpunt. Arcadis staat aan de basis van het verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp van de ondertunneling.

Het schetsontwerp toont De Vierpaardjes als een groene schakel tussen het Jammerdal en de stad met meerwaarde voor mens en natuur. Door het landschap te plooien kan bestaande bebouwing worden ingepast en worden voorzien in benodigde waterberging. De vrijkomende, groene ruimte die ontstaat krijgt betekenis als nieuwe openbare ruimte voor de stad. Zo ontstaat een nieuw stukje stad dat Venlo (nog) mooier maakt.

Bekijk hier het project op onze website

blank

Landschapskracht als leidraad voor integraal ontwerp aan mobiliteit

2023.09.07 | HeusschenCopier Landschapskracht ontwerpt aan infrastructuur en mobiliteit in de breedste zin van het woord: van het ontwerp van een civieltechnisch kunstwerk, het routeontwerp voor een fraaie verbindingsweg over één van ’s Limburgs plateaus tot een integraal, openbare ruimte ontwerp voor de kern van Broekhem.

[...]
blank

Wij zijn op zoek naar talent!

2023.07.20 | HeusschenCopier Landschapskracht is altijd op zoek naar talent. Wij bieden studenten de mogelijkheid hun ontwerpvaardigheden te ontwikkelen en te verbreden als onderdeel van een interdisciplinair team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten. Studenten dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te zijn vanaf september/oktober 2023.

[...]
blank

Klimmen en dalen door ons Grenzeloos Bocageland

2023.07.19 | Vrijdag 14 juli vierden we de indiening van het Grenzeloos Bocageland als kandidatuur landschapspark met een fraaie fietstocht door ons prachtige landschap. Vergezeld door onze Belgische partners en gasten beleefden we per fiets het diverse, grenzeloze Bocageland.

[...]
blank

De magie van Landschapskracht toont zich in Toverland

2023.07.05 | Vrijdag 30 juni vierde Attractiepark Toverland op feestelijke wijze de opening van vier nieuwe attracties in het themagebied Avalon (geopend in 2018). Deze gelegenheid was voor HeusschenCopier reden om te kijken hoe het landschap van Avalon zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwikkeld.

[...]
blank

Samen werken in het Grenzeloos Bocageland!

2023.05.26 | Woensdag 24 mei verzamelden zich in Sint-Martens-Voeren de vertegenwoordigers van zestigtal organisaties uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië om hun steun te verklaren aan visie voor het Landschapspark Grenzeloos Bocageland.

[...]