De Vierpaardjes | Van knelpunt in de stad naar nieuwe openbare ruimte

2021.05.12 | HeusschenCopier heeft in opdracht van Gemeente Venlo en in samenwerking met kunstenaar Jonathan Wanders voor De Vierpaardjes een schetsontwerp gemaakt voor de buitenruimte en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk. De Vierpaardjes is een verkeerskundig en stedenbouwkundig knelpunt in de stad: een gelijkvloerse kruising van auto- en treinverkeer vormt een groot niemandsland dat woonbuurten op afstand legt van elkaar. De Gemeente Venlo ziet in een ongelijkvloerse kruising de oplossing voor dit knelpunt. Arcadis staat aan de basis van het verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp van de ondertunneling.

Het schetsontwerp toont De Vierpaardjes als een groene schakel tussen het Jammerdal en de stad met meerwaarde voor mens en natuur. Door het landschap te plooien kan bestaande bebouwing worden ingepast en worden voorzien in benodigde waterberging. De vrijkomende, groene ruimte die ontstaat krijgt betekenis als nieuwe openbare ruimte voor de stad. Zo ontstaat een nieuw stukje stad dat Venlo (nog) mooier maakt.

Bekijk hier het project op onze website

blank

‘Rondje Greenport’ geopend

2022.08.07 | Deze zomer werd in Venlo onder grote belangstelling de nieuwe fietsroute ‘Rondje Greenport’ geopend. Onze collega Dennis Houben heeft namens Greenport Venlo Ontwikkelbedrijf en de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas

[...]
blank

HeusschenCopier luidt de zomer in!

2022.08.03 | Met een barbecue in onze zonnige tuin heeft het team van HeusschenCopier de zomerperiode ingeluid. Voor een enkeling binnen ons team is de vakantie al begonnen in week 31.

[...]
blank

Work in progress: denken en doen gaan hand in hand

2022.05.16 | Een leerzame eerste ontmoeting met partners die samenwerken aan de kandidatuur van “Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap” De ervaringen van Staatsbosbeheer (Pascal Roomberg), Natuurpunt (Gabriël Erens en Rik Palmans) en Natagora

[...]
blank

Startsein Gebiedsontwikkeling Graetheide

2022.04.06 | Woensdagmiddag 6 april werd door de verschillende gebiedspartners van de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot als afronding van een intensief en vruchtbaar gebiedsproces symbolisch een eerste boom geplant in het Graetheidegebied, ten

[...]