Zoek
Sluit dit zoekvak.

Mijlpaal: Ontwerp bestemmingsplan SILT ingediend!

Met de indiening van het ontwerp bestemmingsplan voor SILT bij de gemeente Beekdaelen komt de uiteindelijke realisatie van deze bijzondere gebiedsontwikkeling weer een stukje dichterbij.

Wij zijn trots dat de kwaliteit en integraliteit van het concept uit 2019 in elk onderzoek voor het bestemmingsplan telkens weer bevestigd werd. De keuze voor een hoogwaardig en uniek concept wordt daarmee onderschreven. De komende jaren wordt de zandgroeve getransformeerd tot een natuur-inclusief en duurzaam ecologisch recreatiegebied, met kleinschalige verblijfsrecreatie, meer ruimte voor bijzondere natuur, verbeterde toegang voor de omgeving, nieuwe recreatieve routestructuren en een substantiële bijdrage aan de energietransitie. Bij groen licht hoopt de familie Bruls medio volgend jaar te starten met de uitvoering. Nu pakken we gezamenlijk door en ontwikkelen we de plannen tot een toekomstige realiteit!

Door goede samenwerking met de familie Bruls, met in het bijzonder Alexander van ’t Goor en Christian van Daal is een ambitieus en wenkend toekomstperspectief ontstaan. Wij zijn erkentelijk voor de betrokkenheid en deskundigheid van de Gemeente Beekdaelen, de Provincie Limburg, adviseurs Jan Smeelen en Jan Stoop, de Milieugroep Schinnen-Spaubeek en alle belanghebbenden en omwonenden die we in de afgelopen jaren hebben gesproken en hebben bijgedragen aan het huidige plan.

Bekijk hier het project op onze eigen website en blijf op de hoogte via beleefsilt.nl.

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]