Zoek
Sluit dit zoekvak.

Openbare ruimte De Witte Hoek Rothem

De Witte Hoek te Rothem ontleent zijn naam aan het voormalige hotel De Witte Hoek dat deze entree tot Rothem – komend vanuit Maastricht – markeert. De plek fungeerde lange tijd als busstation en ligt ingesloten tussen het dorp Rothem en de verhoogd liggende snelweg A2. De Witte Hoek is onderdeel van de Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas, de historische route die de verschillende dorpen in het Geuldal verbond met de stad Maastricht. Ter hoogte van De Witte Hoek takken de Maastrichterlaan en de Ambyerweg aan op de Verbindings-as, hier Klinkenberg geheten. De Witte Hoek is daarmee een belangrijke schakel in de lokale en regionale routestructuur.

Het vergroten van het bergbezinkbassin onder het voormalige busstation is door Gemeente Meerssen aangegrepen om de openbare ruimte op te waarderen en aan te laten sluiten op de herinrichting van aangrenzende wegen en de rotonde. HeusschenCopier heeft daarvoor een schetsontwerp en definitief ontwerp gemaakt.

Het ontwerp van De Witte Hoek is gericht op het aangaan van verbindingen in gebruik, beleving en esthetiek. In het inrichtingsconcept ligt tussen de bushalte aan de doorgaande weg en het noordelijk gelegen parkeerterrein een plek die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting. Een ruimte die inspeelt op de restaurantfunctie in het markante, witte hoekgebouw. Hier zorgt een buitenterras en een bushalte voor verschillende buslijnen voor de nodige dynamiek op het plein. Een groene omlijsting zorgt voor een herkenbare identiteit en verhoogt de verblijfskwaliteit van de plek. De beplanting rondom geeft het verblijfsplein een zekere mate van intimiteit.

In het ontwerp is in gebruik, beleving en esthetiek aansluiting gezocht op het profiel en de inrichting van het aangrenzende stukje Verbindings-as: de Klinkenberg. Door de openbare ruimte in te richten als overstappunt (van auto op fiets en bus) met informatievoorziening krijgt de locatie betekenis als knooppunt in het Buitengoed Geul & Maas.

Locatie

Oppervlakte

Opdrachtgever

In samenwerking met

Jaar                         

Team

Rothem, Meerssen

0.4 ha.

Gemeente Meerssen

Kragten

2015-2021 (gerealiseerd)

John de Groot, Wendy Lenders, Marc Heusschen