Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas

Verbindings-as Buitengoed Geul & Maas is een historische route die de verschillende dorpen in het Geuldal verbindt met de stad Maastricht. Aan de route liggen verschillende landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. De Verbindings-as omvat wegvakken van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg en heeft een totale lengte van zo’n 17 km. Deze historische route is in de afgelopen decennia verworden tot een bovenlokale verbindingsweg met een snelheidsregime uiteenlopend van 50 tot 80 km/uur. De ambitie is om deze structuur om te vormen tot een lokale, toeristisch-recreatieve structuur waarbij sprake is van een betere balans tussen de weggebruikers en dus meer aandacht voor fiets en voetganger.

In 2015 heeft HeusschenCopier een ambitiedocument opgesteld dat als inspiratiebron voor toekomstige uitvoeringstrajecten dient en dat ervoor zorgt dat de ruimtelijke samenhang van deze historische route wordt verbeterd. Ontwerpprincipes geven richting aan de functionele en esthetische inrichting van de weg, zodat deze in de toekomst als een bijzondere en herkenbare doorgaande route beleefbaar is.

In navolging op het ambitiedocument is een tweede document opgesteld waarin de ontwerpprincipes uit het ambitiedocument zijn vertaald naar uitgangspunten voor de profielopbouw en de esthetische uitwerking. Dit document gaat verder in op de detaillering en materialisatie van de Verbindings-as.

Inmiddels zijn diverse tracédelen gerealiseerd. Allereerst de kern van Houthem-St. Gerlach waar de herinrichting van de Verbindings-as ter plaatse van Chateau St. Gerlach een kwalitatief hoogwaardige waardige entree biedt. Ook in Rothem te Meerssen is een deel van de Verbindings-as te bewonderen. Met de herinrichting van de Klinkenberg zijn ook aangrenzende publieke ruimten als De Witte Hoek en een buurtpark opgewaardeerd.

Naast deze uitgevoerde projecten heeft HeusschenCopier voor een aantal tracés een schetsontwerp en/of definitief ontwerp gemaakt, waaronder Vroenhof-St. Gerlach, St. Gerlach-Strabeek (beiden gemeente Valkenburg a/d Geul), Houthemerweg (gemeente Meerssen) en de kern van Broekhem, Valkenburg (Verbindings-as en aangrenzende straten). Zo wordt stapsgewijs uitvoering gegeven aan een herkenbare Verbindings-as. Op andere tracés waar door derden ontwerpvoorstellen worden gedaan treedt HeusschenCopier in de persoon van Marc Heusschen op als supervisor voor de Verbindings-as. Op deze wijze wordt de samenhang en kwaliteit van de inrichting geborgd.

Locatie                                  

Opdrachtgever                       

In samenwerking met                                                                                                       

Jaar                         

Team

Maastricht – Meerssen – Valkenburg aan de Geul

Provincie Limburg,
Buitengoed Geul en Maas

Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Valkenburg aan de Geul

2014-heden (in uitvoering)

John de Groot, Marc Heusschen, Wendy Lenders