Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

In de periode 2020-2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes is een voorbeeld van de wijze waarop Gemeente Venlo werkt aan haar stadsranden: een anoniem tussengebied dat een barrière vormde tussen stadswijken is in het totaalconcept benaderd als groene, verbindende schakel waarbij het Jammerdal in verbinding wordt gebracht met de stad.

In 2023 is gestart met de bouwwerkzaamheden door aannemer Mobilis. Een complexe opgave waarbij woningen moesten wijken en de rijbaan tijdelijk is omgelegd. HeusschenCopier Landschapskracht heeft in het afgelopen jaar vanuit een supervisorrol de technische uitwerking van het civieltechnisch kunstwerk begeleidt. Daarbij is gestudeerd op materialisering, afwerking, randen en met name een goede integratie van het kunstwerk met zijn omgeving. In 2024 staat de uitwerking van de buitenruimte gepland. Aannemer DuraVermeer werkt samen met MTD landschapsarchitecten aan de uitwerking van het door ons opgestelde schetsontwerp. Ook in dit proces zullen wij het belang van een integrale benadering waarbij kunstwerk en omgeving goed op elkaar aansluiten benadrukken. Zo werken wij samen met Gemeente Venlo en andere partijen vanuit Landschapskracht aan ‘Verbindingskracht’.

Kijk hier voor meer informatie over het schetsontwerp en ambitiedocument.

Kijk hier voor meer informatie én foto’s van de uitvoering (foto’s: Gemeente Venlo)

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]