Zoek
Sluit dit zoekvak.

Openbare ruimte Broekhem verbindt Verbindings-as met Par’Course

2024.05.30 | Na een langdurige uitvoeringsperiode zijn de werkzaamheden in Broekhem afgerond. In de periode 2020-2022 heeft HeusschenCopier Landschapskracht in opdracht van Gemeente Valkenburg aan de Geul intensief gewerkt aan het ontwerp van de openbare ruimte van de kern Broekhem. Hier zorgden de hoogteverschillen, het smalle wegprofiel en de verouderde riolering regelmatig voor overlast bij overmatige regenval. De openbare ruimte kende hier een sterk verkeerskundige inrichting en was bovendien sleets.

Het integrale ontwerp verenigt een kwalitatieve openbare ruimte, een aanpassing van de verkeersstructuur (introductie van eenrichtingsverkeer) en de implementatie van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater in het projectgebied uitvloeit op het beekdal van de Geul. Het ontwerp kwam tot stand in nauwe samenwerking met bureau Kragten en verbindt de Verbindings-as met de integrale gebiedsontwikkeling rondom belevingscentrum Par’Course.

Het is mooi om te zien dat ruim 10 jaar na het opstellen van de visie voor de Verbindings-as de essentie ervan als kwalitatieve en herkenbare structuur stapsgewijs gestalte krijgt in de deelprojecten. We zijn trots op het resultaat, dankbaar voor de samenwerking met Kragten en Gemeente Valkenburg aan de Geul en zijn bovenal blij te horen dat bewoners en bezoekers in het gebied positief reageren op de nieuwe inrichting.

blank

Vierpaardjes Venlo in uitvoering

2024.02.28 | In de periode 2020 – 2021 heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een integraal schetsontwerp voor de omgeving Vierpaardjes en een ambitiedocument voor het civieltechnisch kunstwerk waarvan de brugdekken onlangs in het werk zijn gestort (zie foto). Het project Vierpaardjes

[...]
blank

Werken aan omgevingsvisies in stad en land

2024.02.15 | 01 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. HeusschenCopier Landschapskracht ondersteunt diverse gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsvisies. Deze gemeenten kiezen voor HeusschenCopier omdat zij de bestaande waarden van het landschap als waardevolle basis zien

[...]
blank

Agrarisch ondernemen in het Heuvelland mét landschapskracht

2024.02.02 | Het familiebedrijf Wiertz te Vijlen heeft een succesvolle transformatie gemaakt van boerderij met varkens naar paardenhouderij. Deze transformatie biedt niet alleen meer zekerheid, maar heeft ook maatschappelijke en milieutechnische meerwaarde voor de onderneming en de omgeving

[...]
blank

HeusschenCopier wenst iedereen fijne feestdagen!

2023.12.22 | 2023 was voor HeusschenCopier Landschapskracht een mooi jaar, waarin we werkten aan mooie en aansprekende opgaven. Zo werd het Grenzeloos Bocageland, waar wij samen met onze Belgische partner aan hebben gewerkt, erkend tot Vlaams Landschapspark, startten we met het 2e jaar van het ErfgoedLAB,

[...]
blank

HeusschenCopier Landschapskracht aan de slag in Brunssum

2023.11.10 | In opdracht van Gemeente Brunssum werkt HeusschenCopier Landschapskracht aan een ruimtelijk kader als basis voor de omgevingsvisie. Vorige week donderdag vond in Buro Brunssum een inspirerende kick-off en werksessie plaats met zo’n 30 ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen.

[...]
blank

Grenzeloos Bocageland officieel erkend als Landschapspark!

2023.10.13 | Wij zijn verheugd met de officiële erkenning van het Grenzeloos Bocageland als landschapspark door de Vlaamse Overheid! Het initiatief van minister Zuhal Demir en minister Matthias Diependaele heeft geleid tot 4 nieuwe Nationale Parken en 5 Landschapsparken.

[...]
blank

Samenwerken aan een nieuw venster op het heelal

2023.10.05 | Sinds de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 is de behoefte ontstaan voor een nieuwe meetfaciliteit om de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen: de Einstein Telescope. Met gepaste trots delen we mede dat HeusschenCopier Landschapskracht de komende jaren zal bijdragen aan de totstandkoming van het internationale bidbook.

[...]