Zoek
Sluit dit zoekvak.

Actuele opgave

Stedelijk landschap

Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft steeds meer het belang van een gezonde woon- en leefomgeving: een omgeving die mensen uitnodigt naar buiten te gaan, te bewegen en te verpozen. Een omgeving die uitnodigt de auto te laten staan en zich op andere manieren te verplaatsen. Het belang van groen en natuur is daarin evident en wijst de mens op de verantwoordelijkheid die hij draagt over de natuur en de plek die hij daarbinnen inneemt.

De stedelijke leefomgeving vraagt om plekken waarin bebouwing en natuur samenkomen en elkaar versterken. Een natuurlijker leefomgeving biedt meerwaarde ten aanzien van verbinding en verblijf in de vorm van rust en ruimte, een aantrekkelijker (micro)klimaat, verkoeling en gezondere lucht.

‘HeusschenCopier ontwerpt aan gezonde werk- en leefomgevingen en is daarbij altijd op zoek naar een sterke, herkenbare identiteit, mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en de koppeling met andere actuele opgaven.’

Het stedelijk landschap wordt niet enkel getypeerd als stad, maar kan ook bestaan uit de uitbreiding van woongebieden of de transitie van bebouwd programma op bestaande locaties aan de stadsranden. Het onderliggende landschap werkt door in het stedelijk landschap, ook al zijn de oorspronkelijke kenmerken vaak niet meer zichtbaar of beleefbaar. Met de positionering van nieuw programma kan daarop worden ingespeeld waardoor ecosystemen kunnen worden versterkt en de leegomgeving wordt verduurzaamd. Een opgave en uitdaging die vraagt om een integrale aanpak waarbij onze kennis, ervaring en methodes uitkomst bieden.

In Roermond  heeft HeusschenCopier ontworpen aan ’t Parcje, een bijzonder woonmilieu op de overgang van stad en buitengebied. Door landschappelijke gegevenheden maximaal te benutten en door het ontwerpen door de schalen heen heeft een vrij standaard woningbouwprogramma hier een heel eigen identiteit gekregen. Wij stonden aan de basis van het ruimtelijk concept dat door ons is vertaald naar een stedenbouwkundig plan en is uitgewerkt in een ontwerp voor de openbare ruimte en  beeldkwaliteitplan.

In Valkenburg heeft HeusschenCopier als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling in het Geuldal nieuwe context gecreëerd voor ‘belevingscentrum’ Par’Course een ontwikkeling gericht op het faciliteren van o.a. wielertoerisme. De hier ontworpen buitenruimte maakt een uiteenlopend gebruik mogelijk. Zo vormt dit gebied jaarlijks het decor van de historische wielerkoers Eroica waarvoor de oprijlaan naar het gebouwcomplex speciaal is uitgevoerd in kasseien. Echter ook op de vaker voorkomende rustige momenten voorziet de buitenruimte hier in een aangename sfeer en prettig verblijf.

In Maastricht heeft HeusschenCopier een ontwerp gemaakt voor het Radiumplein, een stedelijke ontmoetingsruimte in een parkachtige setting in de context van een ensemble van industriële gebouwen. Het Radiumplein is met 1.5 ha. een klein puzzelstuk in de totale gebiedsontwikkeling van het 300 ha. grootte Belvédère gebied. Het is echter vanuit dit gebied dat het Frontenpark zich met de herprogrammering van industriële gebouwen kan ontwikkelen tot cultuurpark. Het buitenruimte-ontwerp zet in op het ‘ontstenen’ van de bestaande buitenruimte en creëert ruimtes voor flexibel gebruik. Het plein krijgt vorm als plek van ontmoeting: de talrijke, verspreide bomen in het gebied bieden schaduwrijke plekken voor verpozing.

Actuele opgaven