Zoek
Sluit dit zoekvak.

Actuele opgave

Recreatief landschap

Het unieke karakter van ons landschap heeft een grote aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme. Mensen hechten steeds meer waarde aan vrije tijd en willen deze op een bijzondere manier beleven. De rol van de vrijetijdseconomie in de samenleving en het landschap wordt steeds groter; door groeiende bezoekersaantallen worden steeds meer mensen afhankelijk van, en werkzaam in deze sector.

De transitie naar een netwerk- en belevingsgerichte samenleving dwingt ons na te denken over de wijze waarop we elkaar in de toekomst gaan ontmoeten en bewegen in onze leefomgeving. De behoefte aan kwalitatieve verblijfsruimten en landschapsinclusieve verbindingen zal enkel toenemen. De toerist en recreant van de toekomst zal niet alleen bereid moeten zijn om voor de ‘consumptie’ van het landschap te betalen, maar zal ook een betekenisvolle bijdrage moeten leveren aan de instandhouding van het landschap. Lokale identiteit, ‘place-making’, bewustwording en interactie zijn hierin belangrijke begrippen.

‘Zoals we een sterke belevingswaarde verwachten bij plekken voor recreatie en verblijf, zo moet dit ook vanzelfsprekend zijn voor de route en haar omgeving die hier naartoe leidt.’

HeusschenCopier ontwerpt aan recreatieve omgevingen en onderzoekt toekomstige routenetwerken en -structuren. Door mobiliteit breder op te vatten dan de beweging van A naar B en de beleving van de gebruiker centraal te stellen ontstaat een sterkere verbondenheid tussen mens en landschap. Bewegen door het landschap – op welke manier dan ook – is immers ook verhalen beleven en vertellen. Met dit in het achterhoofd gaat het (route)ontwerp verder dan de ‘lijn’ of het ‘vlak’ maar wordt deze bezien vanuit een grotere landschappelijke context, onderliggende (historische en geologische) structuren en een herkenbare identiteit.

Voor het ontwerp van de Verbindings-as, een historische route die oude kernen met elk verbind in het Geuldal, hebben de verschillende landschappelijke sferen die deze route doorkruist inspiratie gegeven voor de landschapsbeleving vanaf de weg en voor de esthetische inrichting van het wegprofiel. Aan de Verbindings-as vormt De Witte Hoek te Rothem een nieuw toeristisch overstappunt en een plek van verpozing.

In het project Beek Bindt heeft ontwerpend onderzoek geleidt tot inzicht in het potentieel aan bezienswaardigheden en belevingen dat vraagt om een betere ontsluiting als onderdeel van het regionaal fietsroutenetwerk van Zuid-Limburg. In Groevepark Silt geeft HeusschenCopier vorm aan exclusieve en natuur-inclusieve verblijfsrecreatie in een bijzondere setting waarin verbinding, verwevenheid en context centraal staan. Daarbij zijn we altijd op zoek naar de balans tussen de ontwikkeling van natuurwaarden en de toeristisch-recreatieve totaalbeleving. In dit project werken wij in verschillende teamsamenstellingen – afhankelijk van de vraagsteling – aan zeer uiteenlopende (ontwerp)opgaven; van ruimtelijk, conceptuele verkenning tot schetsontwerpen voor deelgebieden en het architectonisch ontwerp van uniek vorm gegeven verblijfsrecreatieve eenheden.

Onze kennis van natuur- en cultuurlandschappen en ons vermogen om te verbeelden hebben geleidt tot een bijzonder belevingsvol landschap voor Toverland. Door een bijzondere draai te geven aan specifieke gebiedskenmerken kunnen fantasie en natuur elkaar vinden in de drie verschillende werelden die wij voor Toverland hebben ontworpen. Hierdoor is het attractiepark meer geworden dan de optelsom van de afzonderlijke attracties.

Actuele opgaven