Projecten

blank

Ontwerp Ecoduct A73

Ten noordwesten van Venlo ontstaat een bijzonder werk- en natuurlandschap: Greenport Venlo. De ontwikkeling van dit logistiek werklandschap gaat hand in hand met de ontwikkeling van een nieuw ingericht landschap met natuur(waarden) […]

blank

Grenspark Jeker & Maas

Lang voordat de Jeker en de Maas door dit gebied stroomden, vormde een exotische onderwaterwereld de bodem die we nu nog aantreffen. De skeletten van de Mosasaurussen en reuzenschilpadden die hier ooit rondzwommen […]

blank

Samenwerkingsstrategie Geuldal

De adaptieve werking van het landschap om frequentere weerextremen op te vangen staat steeds meer onder druk en vraagt om een cultuurverandering en een robuuster ingericht watersysteem. Dat vergt een andere aanpak […]

blank

Beeldkwaliteitsplan Groevepark SILT

In navolging op het masterplan is voor Groevepark SILT een beeldkwaliteitsplan (BKP) ontwikkeld. Dit BKP introduceert een samenhangende beeld- en vormtaal voor deze integrale gebiedsontwikkeling. […]

blank

Landschapskader Beekdaelen

De jonge gemeente Beekdaelen wil een nieuw en veelzijdig landschapskader definiëren dat het beleid ten aanzien van het landschap integraal verdiept. Dit landschapskader vormt een omgevingsprogramma voor de nog op […]